حالت شب
  • 15 بهمن، 1401
پیش‌بینی هواشناسی اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده امروز ۹ خردادماه

پیش‌بینی هواشناسی اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده امروز ۹ خردادماه

اداره کل هواشناسی استان اصفهان وضعیت هوای شهرهای ذکر شده استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد.

اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی‌گراد

شرق اصفهان: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

نجف‌آباد: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

کاشان: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد

سمیرم: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

اردستان: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

خوانسار: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

مبارکه: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

شهرضا: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر قسمتی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد

دولت‌آباد: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد

دیدگاه / پاسخ