حالت شب
  • 09 بهمن، 1401
چادر محدودیتی برای فعالیت زنان خبرنگار نشده است

باید در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اهتمام و تلاش خود را معطوف به نهادینه کردن این ارزش و فرهنگ الهی در همه آحاد جامعه بکنیم.

رئیس بسیج رسانه استان اصفهان:

چادر محدودیتی برای فعالیت زنان خبرنگار نشده است

رئیس بسیج رسانه استان اصفهان با اشاره به اینکه چادر محدودیت و مانعی برای فعالیت بانوان در عرصه رسانه نشده است بلکه شاهد حضور بانوانی هستیم که با چادر و حجاب توانستند در حوزه رسانه پویا و موفق عمل کنند.

رضا صفری در گفتگو با خبرنگار باخبرباش با اشاره به نقش حجاب در مصونیت بخشی به بانوان اظهار داشت: حمایت و تشویق بانوان خبرنگاری که پوشش چادر را به عنوان «حجاب برتر » انتخاب کردند بر همه ی  ما یک الزام شرعی و قانونی است.

وی بیان داشت:  باید در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اهتمام و تلاش خود را معطوف به نهادینه کردن این ارزش و فرهنگ الهی در همه آحاد جامعه بکنیم.

رئیس بسیج رسانه استان اصفهان با بیان نقش و جایگاه بانوان خبرنگار که با رعایت حجاب ؛ فعالیت تخصصی خود را همپای دیگر فعالین رسانه ای انجام میدهند قابل تقدیر است، ادامه داد: رعایت حجاب با پوشش چادر باعث محدودیت در فعالیت آنها نشده بلکه  ما شاهد نقش محوری و تاثیر گذار و کارآمدی در عرصه رسانه ها هستیم.

رئیس بسیج رسانه ای استان اصفهان که یک چهره رسانه ایست و  سالهای زیادی از عمر خود را رسانه های مختلف گذرانده است و نااشنا به علم خبر نیست، می گوید: تشویق و ترغیب به رعایت اخلاق رسانه ای و اصول اسلامی در عرصه فعالیت رسانه ای همواره یک ضرورت است و  در بسیج رسانه تلاش کرده ایم با برنامه ریزی های مختلف در این راستا اقدامات موثری را انجام دهیم.

وی افزود: در کنار فرهنگ سازی برای ارتقاء فرهنگ عفاف وحجاب برای همه فعالین رسانه ای؛ تجلیل از بانوانی که حجاب برتر رابرای فعالیت  در عرصه رسانه ها برگزیده اند میتواند در گسترش آن ماثر باشد.واین جز اهداف ما در بسیج رسانه است.

صفری با قدردانی ازنقش بی بدیل اصحاب رسانه استان اصفهان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در رسانه ها افزود: در جشنواره رسانه ای  ابوذر که شش دوره آن برگزار گردیده است موضوع عفاف وحجاب همواره یکی از بخش هایی است که پذیرای آثار زیادی به دبیر خانه بوده است.

دیدگاه / پاسخ