حالت شب
  • 08 بهمن، 1401
کارآزمایی بالینی واکسن انستیتو پاستور آغاز شد

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: هم اکنون کارآزمایی بالینی واکسن مشترک انستیتوپاستور ایران و کوبا آغاز شده است.

آغاز شش طرحی در انستیتو پاستور ایران

کارآزمایی بالینی واکسن انستیتو پاستور آغاز شد

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: هم اکنون کارآزمایی بالینی واکسن مشترک انستیتوپاستور ایران و کوبا آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، علیرضا بیگلری در آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا، (انستیتو پاستور ایران_انستیتو فینلای کوبا) اظهار داشت:

عارضه واکسن ها امروز موضوع بسیار مهمی است، اما عوارض واکسن ساخت انستیتو پاستور ایران و کوبا کمتر است، گفت: در این فاز 3 هزار نفر با کمک علوم پزشکی اصفهان مورد پذیرش قرار گرفتند.

وی بیان داشت:  در کل کشور نیز ۲۴ هزار نفر وارد فاز مطالعه میشوند و امیدواریم پس از کارآزمایی بالینی بتوانیم واکسیناسیون را آغاز کنیم و در ۲ استان از هشت استان کشور دوز یادآور هم تزریق خواهد شد.

رئیس انستیتو پاستور ایران با تاکید بر اینکه هر زمانی وزارت بهداشت مجوز داد تولید واکسن را شروع می کنیم، اظهار کرد: واکسن فناوری پوششی است و با فناوری یک واکسن می توان ۳ واکسن دیگر تولید کرد.

 

واکسن مسئله حاکمیتی است

وی تصریح کرد: تجربه کرونا نشان داد واکسن مسئله حاکمیتی است و گاهی نمی توان به بیرون نگاه کرد و نگاه به خارج از مرزها اشتباهی کشنده است و پشیمانی خواهد داشت و باید به داخل اتکا کرد.

رئیس انستیتو پاستور ایران با بیان اینکه ۲۵ سال در ساخت واکسن عامل بودیم، اما کرونا با تمام مشکلات در واکسن سازی موفقیت بزرگی رقم زد و ۲۰ سال رو به جلو افتادیم، خاطرنشان کرد: حرکت جهادی تولید واکسن در کشور آغاز و منجر به شش طرحی شد که درحال پیشرفت است.

وی ادامه داد: یک طرح ویژه با حمایت علمی و فنی وزیر که از دستاوردهای مهم کشور خواهد شد. از تابستان سال گذشته شرکت همکاری مشترک با متخصصان خارجی کوبا را برای این امر انتخاب کرد.

وی با بیان اینکه در این واکسن قطعات مختلف ویروس کرونا بر روی یک قطعه نصب شده و ایمنی زایی را بسیار موثرتر می کند تا با چندین جهش بتوانیم مقابله کنیم. توضیح داد: واکسن دوز یادآور دارد، اکنون فایزر و شرکت های دیگر شروع به این کار کرده اند، اما این اولین واکسن دنیا است که یادآور خودش را همراه دارد و افرادی که قبلا واکسن گرفته اند یادآوری واکسن می تواند چندین برابر سیستم ایمنی را تحریک کند و کارآمدی بسیار بالایی خواهد داشت.

بیگلری گفت: دلیل دوم همکاری با این شرکت کوبایی علاوه بر مشخصات فنی خوب واکسن، این است که به عنوان نزدیک ترین موسسه ای با ایران کار کرده طی ۲۰ سال گذشته همکاری بسیار نزدیکی داشته است و باید گفت واکسن هپاتیت، ما حاصل این همکاری است.

وی گفت: تولید این واکسن نیاز به تجهیزات و صرف هزینه و وقت زیاد نداشت تعداد کشورها و شرکت هایی که می توانند این تکنولوژی را داشته باشند از عدد انگشتان دست کمتر است و خوشبختانه این واکسن این ویژگی را دارد و از جمله دلایل انتخاب آن است.

رئیس انستیتو پاستور ایران تصریح کرد: کمتر ایرانی را می توان پیدا کرد که واکسنی از انستیتو پاستور نگرفته باشد و میلیون ها نفر با واکسن انستیتو واکسینه شده اند و امروز واکسن کرونا را خواهیم داشت.

دیدگاه / پاسخ