حالت شب
  • 09 بهمن، 1401
پوشش بیمه ای کارگران روستایی باید صورت بگیرد

پوشش بیمه ای کارگران روستایی باید صورت بگیرد

رییس کمسیون کسب و کار در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با توجه به اینکه کارگران در روستاها اداره کاری دریافت نمیکنند و به صورت استاد شاگردی است بنابراین بیمه تاکنون زیر پوشش بیمه ای آنها نرفته است.

اصغر اخوان مقدم در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: قانون کار باید چاره ای برای کارگران روستایی که در کارگاه های کوچک مشغول به کار هستند، بیندیشند و اداره کار در تعامل با بیمه تامین اجتماعی در راستای پوشش بیمه ای آنها قدم بر دارند.

وی با بیان اینکه هم اکنون تعداد قابل توجهی از کارگران هستند  که به صورت غیر رسمی مشغول به کار هستند و از مزایا و تسهیلات اداره کار محروم هستند، ادامه داد: کارفرماهای کارگاه کوچک قدرت پرداخت حقوق اداره کار به کارگران را ندارند و به سبک استاد شاگردی مشاغلی ایجاد کرده است که تامین اجتماعی زیر بار بیمه کردن این دست از کارگران نمی روند.

رئیس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:  مشاغلی مثل فرش دستباف، کارگاه های صنایع دستی همچون قلم زنی، میناکاری و غیره به صورت استاد شاگردی اداره می شود و در کارگاه های 5 تا 10 نفری مشغول به کارند که عمدتا زیر پله ای کار می کنند و باید قانون کار دست آنها را باز بگذارد که قراردادهای استاد شاگری هم تحت پوشش مزایای اداره کار و تامین اجتماعی قرار بگیرد.

وی افزود: بیمه کردن کارگران روستایی و کارگرانی که در کارگاه های کوچک مشغول به کارند و بر اساس قراردادهای توافقی به صورت استاد شاگردی کار می کنند از اولویت کاری ما در این کمیسیون است.

اخوان مقدم اضافه کرد: لازم است که نماینده های مجلس در جهت حمایت از کارگران غیر رسمی کار و طرح بیمه ای کارگرانی که به صورت استاد شاگردی فعالیت می کنند، قدم بردارند که جمعیت 10 میلیون نفری که از این کارگران شناسایی شده است، شامل مزایای قانونی شوند.

دیدگاه / پاسخ