حالت شب
  • 07 بهمن، 1401
۴۴ شهر استان اصفهان دارای طرح تفصیلی مصوب است

۴۴ شهر استان اصفهان دارای طرح تفصیلی مصوب است

 به گزارش باخبرباش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان روز پنجشنبه به نقل از علیرضا قاری‌قرآن با اشاره به وضعیت طرح‌های توسعه شهری و فراشهری استان اصفهان اظهار داشت: این استان با دارا بودن ۱۱۴ شهر از بزرگترین نظام سکونت گاهی و شبکه شهری در بین استان‌های کشور برخوردار است، همچنین این استان دارای تنوع کاملی از سلسله مراتب طرح‌های توسعه فرا شهری و شهری است.  

وی ادامه داد: طرح‌های توسعه فراشهری طرح‌هایی هستند که سیاست‌های توزیع جمعیت، فعالیت و همچنین پهنه های عملکردی و کاربری اراضی را در سطوح ناحیه، منطقه و مجموعه‌های شهری تعیین و ضوابط مربوط به نحوه استفاده از آن پهنه‌های سرزمینی را مشخص می‌کنند.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از مهمترین طرح‌های فراشهری استان به طرح جامع منطقه ای اصفهان در دهه ۶۰، طرح‌های جامع نواحی مرکزی، غرب، شمال شرق و جنوب استان اصفهان در دهه ۷۰ و ۸۰، طرح مجموعه شهری و سند آمایش سرزمین استان در دهه ۹۰ اشاره کرد.  

وی اضافه کرد: با توجه به رویکردهای اقتصادی و اجتماعی در تهیه طرح‌های توسعه شهری، از اسناد راهبردی برنامه ششم توسعه نیز می‌توان به عنوان سند فرادست در تهیه طرح‌های توسعه شهری نام برد.  

قاری‌قرآن بیان داشت: طرح‌های جامع اولین سطح از طرح‌های توسعه شهری هستند که با یک افق بلند مدت ۱۰ تا ۱۵ ساله نحوه استفاده از زمین برای کاربری‌های مختلف در محدوده و حریم شهر را تعیین کرده و اولویت مناطق را از نظر بهسازی و نوسازی مشخص می‌کنند.  

وی گفت: در استان اصفهان از مجموع ۱۰۱ شهر مشمول نظام تهیه طرح‌های جامع، ۹۸ شهر استان دارای طرح جامع مصوب و ابلاغی و سه شهر دیگر نیز مصوب و در مرحله اصلاح و طی فرآیند ابلاغ است.  

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان با اشاره به وضعیت طرح‌های تفصیلی استان ادامه داد: این طرح‌ها در چارچوب اسناد و ضوابط طرح‌های جامع و بر اساس حدود ثبتی و ملکی، وضعیت دقیق کابری‌ها، تراکم‌ها و گذرها را در سطح شهر و به تفکیک محلات واقع در آن مشخص کرده و اولویت‌های مربوط به نوسازی و بهسازی را تعیین می‌کنند.  

قاری‌قرآن با اشاره به اینکه تعداد ۴۴ شهر دیگر استان دارای قرارداد طرح تفصیلی بوده و فرآیند تهیه آنها در جریان است. تصریح کرد: باتوجه به اعتبار پیشنهادی از محل منابع دارایی‌های تملک سرمایه‌ای، تهیه طرح تفصیلی ۱۰ شهر دیگر استان طی سال جاری و تا پایان سال ۱۴۰۲ در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.  

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا سال ۱۴۰۲ همه شهرهای مشمول نظام طرح های جامع و تفصیلی از طرح تفصیلی مصوب برخوردار می‌شوند.  

دیدگاه / پاسخ