حالت شب
  • 09 بهمن، 1401
5 گزینه نهایی برای شهرداری اصفهان انتخاب شدند

5 گزینه نهایی برای شهرداری اصفهان انتخاب شدند

علیرضا صلواتی، علیرضا قاری القران، علی قاسم زاده، رضامختاری و محمد علی احمدی پنج گزینه نهایی برای شهرداری اصفهان هستند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، سخنگوی شورای شهر اصفهان گفت: پس از بررسی نظرات مردم و نخبگان اصفهان در مورد  فرد صالح برای سمت شهردار، 70 نفر انتخاب شدند که وارد مراحل ارزیابی قانونی و ویژگی‌های مورد نظر وزارت کشور قرار گرفتند تا این فرایند مبنای قانونی پیدا کند.

علی صالحی تصریح کرد: در فرایند بررسی اعضای منتخب 18 ویژگی نام‌برده شده توسط مقام معظم رهبری و نظریات مردم نیز به فیلتر بررسی و انتخاب اضافه شد و درنتیجه 21نفر به عنوان لیست اول و پس از بررسی‌های مجدد 11نفر فعلا به عنوان لیست نهایی معرفی شدند.

 

دیدگاه / پاسخ