حالت شب
  • Wednesday, 17 July 2024
آخرین وضعیت پرونده «حمید صفت»

آخرین وضعیت پرونده «حمید صفت»

 به گزارش باخبرباش ، شاهرخی وکیل حمید صفت جلسه دادگاه به خوبی برگزار شد.

وی افزود:در این جلسه موکلم حضور داشت و دفاعیات خوب و کاملی انجام داد و مطالب خودش را به صوررت صادقانه مطرح کرد اما اولیای دم پرونده در دادگاه حضور نداشتند و وکلای آنها مطالب خود را به دادگاه ارائه کردند.

این وکیل دادگستری گفت: تیم سه نفره وکلای حمید صفت که بنده یکی از آنها هستم دفاعیات مربوط به پرونده را به صورت کتبی و شفاهی به دادگاه ارائه کردند.

شاهرخی بیان کرد:قاضی رحمانی قاضی رسیدگی کننده به پرونده نیز دادگاه را به خوبی مدیریت کرد و فرصت دفاع به طرفین داد.

وی بیان کرد: به دلیل ابهاماتی که در پرونده کمیسیون پزشکی وجود دارد قاضی رحمانی در جلسه امروز دستور صدور استعلامی را از کمیسیون ۱۱ نفره را صادر کرد، بعد از این که پاسخ استعلام داده شود جلسه بعدی دادگاه برگزار می شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد:ما خوش بین هستیم و دادگاه امروز خوب برگزار شد.

دیدگاه / پاسخ