حالت شب
  • Monday, 22 July 2024
حمید جهانگرد:شهری که آرامگاهی برای تدفین مردگان خود ندارد

با وجودی که همواره ایجاد آرامستان در شهر بهارستان یک نیاز اساسی و مورد تاکید فرمانداری بوده است اما اقدامی عملی در این مسیر دیده نمی شود.

جهانگرد:

حمید جهانگرد:شهری که آرامگاهی برای تدفین مردگان خود ندارد

بهارستان یکی از شهرهای بزرگ مجاور مرکز استان در اصفهان است و هم اکنون بالغ بر 100  هزار نفر در این شهر ساکن هستند ، در حالی که هنوز اصلی ترین امکانات شهری و رفاه زندگی برای ساکنان بهارستان  محیا نشده ، یکی از این موارد  داشتن یک آرامگاه و آرامستان برای تدفین افراد فوت شده در این شهر است.

حمید جهانگرد با اشاره به اینکه بهارستان در 20 کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان قرار دارد ، اعلام کرد: نزدیک به 2 دهه از عمر بهارستان گذشته و هنوز امکانات اولیه شهری در این شهر فراهم نشده است و علی رغم هزینه های زیاد و ظرفیت سکونت  300 هزار نفری  استقبال شهروندان از سکونت در این شهر به جایگاه اصلی خود نرسیده است ..

وی با بیان اینکه همواره نداشتن آرامستان در شهر بهارستان به صورت گذری مطرح شده است و هربار طرح های مختلف فقط مطرح ولی اقدام عاجلی در این خصوص صورت نگرفته است، گفت: ساخت شهر یا شهرک ها در حاشیه های کلان شهرها با هدف انتقال بخشی از جمعیت به این اماکن است اما چون غالبا شهرها بدون زیرسازی ها و زیرساخت های لازم شکل می گیرد به هدف غایی که کاهش جمعیت در کلان شهرها و کاهش بار ترافیکی و غیره است، نمی رسیم.

وی با اشاره به اینکه لازم است مدیریت شهری کلانشهر اصفهان به مشکلات شهری بهارستان توجه مبذول دارد، گفت: با وجودی که سالهای سال است که این شهر به صورت مجزا دارای شورای شهر است اما اعضای آن و شهرداری از عملکرد و قدرت اجرایی و مدیریت شهری مناسب برخوردار نیستند.

جهانگرد گفت: با وجودی که همواره ایجاد آرامستان در شهر بهارستان یک نیاز اساسی و مورد تاکید فرمانداری بوده است اما اقدامی عملی  در این مسیر دیده نمی شود.

 قابل ذکر است که آرامستان های محلی به صورت هیات امنایی اداره می شود و تعیین نرخ  خدمات آن ها مشخص نیست.

 

دیدگاه / پاسخ