حالت شب
  • Wednesday, 17 July 2024
استاندار اصفهان برخوردهای نامناسب ماموران شهرداری با مردم جای تاسف دارد

استاندار اصفهان برخوردهای نامناسب ماموران شهرداری با مردم جای تاسف دارد

 باخبرباش/ سید رضا مرتضوی در گردهمایی شهرداران استان اصفهان اظهار داشت: شاید بظاهر یک مامور شهرداری باعث خطایی شود اما از دید مردم خطا به اسم جمهوری اسلامی نوشته می‌شود.

وی تکریم و حسن سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی انتظار دولت از مجموعه شهرداران در همه ابعاد، ادامه داد: اگر کسی دانسته یا نادانسته خشی به دیوار سرمایه اجتماعی نظام بزند، گناه نابخشودنی است.

استاندار اصفهان گفت: شهرداری‌ها یکی از مهمترین و حساسترین دستگاه‌های خدمت‌رسانی کشور است و بدلیل ارتباط بسیار مستمر، ویژه و عمیق و گسترده‌ای که با مردم دارد اگر مجموعه شهرداری خوب عمل کند بسرعت نشاط اجتماعی و امید را میتواند در شهر ایجاد و به لایه‌های مختلف مردم انعکاس دهد و برعکس آن را هم شامل می‌شود.

مرتضوی یکی دیگر از گلایه مندی مردم از شهرداری ها را در عدم توزیع عادلانه خدمات و امکانات شهری عنوان کرد و افزود: شهرداری ها باید به سمت ایجاد شهر متوازن و پایدار حرکت کنند و این اقدام جز با توزیع یکسان امکانات شهری امکانپذیر نیست.

وی یکی از گلایه‌ها ائمه‌های جماعت‌ها به عملکرد شهرداری را عدم صرف عوارض آلودگی هوا در محل رفع آلاینده‌ها ذکر کرد و گفت: کیفیت بخشی به خدمات یکی از مهمترین مطالبات مردمی است و چون شهرداری از جمله نهادهایی است که بصورت مستقیم عوارض را از مردم دریافت میکند بنابراین عدم کیفیت لازم باعث نارضایت های مردمی می‌شود.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه به دفعات زیاد شاهد بودیم که پول مردم بخوبی و در محل مناسبی بکار گرفته نشده است، ادامه داد: به کرات دیده شده که یک اقدام نادرست را در دوران مدیریت های مختلف شهرداری‌ها آزمون وخطا می‌کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها با یک گستردگی از خدمات مواجهند که از تولد تا مرگ یک شهروند را شامل می‌شود، ادامه داد: عامه مردم تفاوتی بین دستگاه‌های مختلف قائل نیستند و عملکرد سپاه، دستگاه قضایی، شهرداری وغیره را از بدنه حکومت می دانند که شاید این نگاه هم خوب باشد که باید با هم افزایی به ارتقا جمهوری اسلامی اقدام کنیم.

مرتضوی خواستار شفافیت فرایندها و شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز شد و گفت: سالها گذشته در نظر سنجی عمومی سه دستگاه بیشترین اعتراضات مردمی را بهمراه داشت که شهرداری ‌ها یکی از این دستگاه‌ها بود.

 

دیدگاه / پاسخ