حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
وعده دادستان اصفهان به کشاورزان/برپایه مصوبات شورای عالی آب عمل خواهم کرد

پیگیر اجرای مصوبات شورای عالی آب و حق و حقوق قانونی کشاورزان اصفهانی در زمینه تأمین حقابه هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان

وعده دادستان اصفهان به کشاورزان/برپایه مصوبات شورای عالی آب عمل خواهم کرد

 دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: این قول را به کشاورزان اصفهانی می‌دهیم که بر اساس مصوبات شورای عالی آب و حق و حقوقی که در توزیع عادلانه آب و سایر مصوبات قانونی پیش بینی شده اقدام و پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش باخبرباش، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل اصفهان، علی اصفهانی افزود: تعدادی از کشاورزان روز گذشته برای پیگیری درخواست‌ها و مطالبات قانونی خود تجمع کردند که جلسه‌ای با آنها برگزار شد.

وی ادامه داد: مصوبات شورای عالی آب و مواردی که در قانون توزیع عادلانه آب در باره حق آبه آنها مطرح شده مهمترین مطالبات کشاورزان اصفهانی است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: پیگیر اجرای مصوبات شورای عالی آب و حق و حقوق قانونی کشاورزان اصفهانی در زمینه تأمین حقابه هستیم.

وی اضافه کرد: حق و حقوق و مطالبات بر حق کشاورزان را در قالب قانون پیگیری و اجرا خواهیم کرد.

اصفهانی بیان کرد: آب به عنوان اصلی‌ترین دغدغه استان است و تمام مجمومه مدیریتی استان به دنبال تحقق مطالبه کشاورزان برای اجرای مصوبات دهم و سیزدهم جلسه چهارم شورای هماهنگی، جلسه بیست و چهارم شورای عالی آب و قانون توزیع عادلانه آب است.

وی از کشاورزان خواست با وجود اینکه مشکلات زیادی که دارند، صبر و تحمل داشته باشند تا خسارت های آنها از راه قانونی و از محل مصوبه کارگروه مبارزه با کم‌آبی و اعتبارات این بخش پرداخت شود.

دیدگاه / پاسخ