حالت شب
  • Thursday, 18 July 2024
اصفهان در حوزه سازمان‌های مردم نهاد سرآمد کشور است

اصفهان در حوزه سازمان‌های مردم نهاد سرآمد کشور است

 به گزارش باخبرباش به نقل از ایرنا مسعود مهدویان فر با بیان اینکه استان اصفهان نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ سازمان مردم نهاد اعم از سمن‌های خیریه‌ای و غیرخیریه‌ای دارد، اظهار داشت: این استان در حوزه سازمان‌های مردم نهاد به لحاظ تعداد و جمعیت اعضا رتبه نخست و سرآمد کشور است که این امر نشان دهنده مشارکت جویی مردم اصفهان و تمایل آنان به فعالیت‌های خیرانه است.

وی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌هایی وجود دارد که در حوزه‌های سلامت، عموم بیماری‌ها، پیشگیری، امور آموزشی و حمایت از مددجویان فعالیت می‌کنند و این خیریه‌ها فقط در اصفهان وجود دارد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان ابراز داشت: در دوره جدید فعالیت‌ها، رویکرد ما توانمندسازی و آموزش افرادی است که با نیتی خیر وارد فعالیت‌های مردم نهاد می‌شوند تا بتوانند وظایف و مفاد اساسنامه‌ای را که خودشان تهیه می‌کنند، با کمترین مشکل انجام دهند.

مهدویان فر با تاکید براینکه ارائه برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد در دستور کار است، خاطرنشان کرد: در سال جاری تاکنون ۶ جلسه براب توانمندسازی و آموزش سمن‌ها برگزار کردیم‌.

وی با بیان اینکه حمایت استانداری از سمن‌ها، تسهیل‌گری و بسترسازی است، اظهار داشت: در برخی موضوعات خاص که اولویت فرهنگی و اجتماعی است از جمله آسیب‌های اجتماعی، خانواده، جوانی جمعیت و … منابع مالی نیز برای توانمندسازی در اختیار سمن‌ها قرار می‌گیرد اما سازمان‌های مردم نهاد باید مردم نهاد بوده و از ظرفیت‌های مردمی در کنار منابع مالی مردمی برای انجام امور خیرخواهانه استفاده کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه بیشترین تعداد و فعالیت سمن‌های استان خیرانه است، افزود: سازمان‌های مردم نهاد فرهنگی، دینی و مذهبی و پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی پس از امور خیریه‌ای قرار دارند و فعالیت‌های مردمی در این زمینه‌ها سه رتبه اول استان است.

مهدویان فر خاطرنشان کرد: جلسات شورای حمایت و توسعه تشکل‌های مردم نهاد اصفهان در سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل می‌شود که هدف آن حمایت از تشکل‌های مردمی موجود مانند سمن‌ها و خیریه‌ها و نظارت بر عملکرد و فعالیت‌های آنان برای تسهیل‌گری و بستر سازی ظهور و بروز مشارکت‌های مردمی به ویژه نسل جوان به صورت ساختارمند است.

دیدگاه / پاسخ