حالت شب
  • Monday, 22 July 2024
بازگشایی سمبلیکی آب در اصفهان/ سکوت سنگین متولیان آب

بازگشایی سمبلیکی آب در اصفهان/ سکوت سنگین متولیان آب

ظهر امروز  آب به اصفهان رسید و در حالی  شادی شهروندان اصفهان را به همراه داشت که کشاورزان با رهاسازی آب در  مدت یک هفته آن هم با مقدار حجم بسیار کم که اعلام دقیق حجم آب را عامل اعتراضات دوباره کشاورزان می دانند تنها دل خنک کنی برای کشاورزان  دانستند که بتوانند زیر یک چهارم  از زمین های خود را با نم آبی تر کنند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، با وجودی که در کمیته سازگاری با کم آبی، مصوبه 250 میلیون متر مکعب برای آبیاری باغات غرب و شرق و نگهداشت کشت های موجود و  حفظ محیط زیست  مطرح شد اما آب تخصیصی بسیار کمتر از این میزان است به طوری که نه آب منطقه ای اصفهان و نه صنف کشاورزی حاضر به اعلام دقیق حجم آب نشدند.

 حجم بسیار کمی آب برای کشت تابستانه شرق و غرب اختصاص یافت  و بیشتر از اینکه برای آبیاری باشد برای دلخوشی کشاورزان و رفع اعتراض آنها و به شکلی کاملا سمبلیکی آب باز شد.

از 9 تیرماه مقدار حجم بسیار کمی آب برای آبیاری باغات غرب اختصاص یافت و از روز گذشته آب برای کشت تابستانه باغات شرق رهاسازی شد.

 با  افزایش خروجی آب از سد ، زاینده رود پر آب شد که ضمن شادی مردم اصفهان پس از 9 ماه بی آبی، دلخوشی یک هفته ای را برای رونق اشتغال کشاورزان فراهم ساخت.

 

دیدگاه / پاسخ