حالت شب
  • Thursday, 18 April 2024
اعتراض دامداران اصفهان به مشکلات گرانی و نبود خوراک دام

خشکسالی زاینده رود وضعیت علوفه به ویژه علوفه ذرت را تحت تاثیر قرار داده و باعث نابودی بسیاری از دام ها در استان اصفهان شده است.

صبح امروز انجام گرفت

اعتراض دامداران اصفهان به مشکلات گرانی و نبود خوراک دام

دامداران اصفهان همزمان با دامداران سراسر کشور در یک حرکت همگانی به وضعیت دامداری ها و مشکلات موجود از جمله کمبود علوفه و آب در مقابل استانداری به نشانه اعتراض تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، خشکسالی زاینده رود وضعیت علوفه به ویژه علوفه ذرت را تحت تاثیر قرار داده و باعث نابودی بسیاری از دام ها در استان اصفهان شده است.

دامداران که از مدت ها پیش صدای اعتراضی آنها به خاطر  نبود خوراک دام بلند شده است و همواره شاهد انعکاس فیلم های اعتراضی آنها در شبکه های مجازی هستیم به طوری که امروز در سراسر کشور دامداران از قلع و قمع شدن دام هایشان به اعتصابات گروهی روی آوردند.

اصفهان همواره وارد کننده علوفه از سایر نقاط بوده است وخشکسالی در اصفهان دام ها را با مشکل مواجه کرده است و از سوی دیگر گرانی علوفه باعث شده بسیاری از دامداران توان خرید علوفه را نداشته باشند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در این ارتباط گفت: ما برای حمایت از دامداران خوراک آماده و جو را در اختیار آنان قرار می‌دهیم و به تازگی از وزارتخانه جهادکشاورزی سهمیه جو خشکسالی را مطالبه کردیم که با آن موافقت شده و بزودی در اختیار دامداران قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: از مجموعه امور پشتیبانی دام نیز درخواست کردیم به این مسئله ورود کرده تا بخش قابل توجهی از دام عشایر و مرتعداران را برای ایجاد تعادل در بازار و تأمین ذخایر استراتژیک خریداری کنیم؛ امیدواریم بتوان مشکل علوفه را رفع کرد تا به تولید گوشت قرمز لطمه وارد شود.

قابل ذکر است که صبح امروز شاهد آتش سوزی دامداری در اصفهان شدیم که یک رأس اسب و ۲۰ رأس گوسفند در محاصره آتش بودند که با اقدام سریع آتش نشانان و کمک مالک تمامی حیوانات نجات یافتند.

دیدگاه / پاسخ