حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
اعتیاد 100 هزار نفر در اصفهان/رشد نرخ اعتیاد در جوانان  و زنان

اعتیاد 100 هزار نفر در اصفهان/رشد نرخ اعتیاد در جوانان و زنان

 

کارشناس فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر اصفهان گفت: بین 90 تا 100 هزار نفر از اصفهان معتاد هستند که آمار غیر رسمی از جمعیت معتادین بین 10 تا 15 هزا نفر تفاوت دارد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، رسول خرمیان در این ارتباط اظهار داشت: بالغ بر 2 ممیز و 4 دهم درصد از جامعه اصفهان که معادل 90 تا 100 هزار نفر هستند، معتاد به مواد مخدر شدند که روند شیوع اعتیاد در بین نوجوانان و زنان در حال رشد است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه قشر جوان امروزه به سمت مصرف مواد مخدر صنعتی رفته اند و عوارض و آسیب های آن نسبت به مواد مخدر سنتی که شامل تریاک و مشتقات ان میشود جبران ناپذیر است، اضافه کرد: گاه مواد مخدر سنتی با اسامی جدید عرضه میشود وقشر جوان را فریب می دهند به این صورت که امروزه هروئین به نام سوشه وارد بازار شده است زیرا اگر هروئین گفته شود جوانان از مصرف آن خودداری می کنند اما وقتی به اسم سوشه( نمونه قوی از هروئین) معرفی شود، جوانان ناآگاه میل به مصرف پیدا میکنند.

کارشناس فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر اصفهان معتقد است که تبعات اعتیاد در خانواده های حاشیه نشین و فقیر بیشتر از طبقات مرفه است.

وی در این خصوص که کدامیک از مناطق شهری اصفهان درگیر اعتیاد با مواد مخدر شده است، گفت: قطعا انجام چنین تحقیقی سخت است و تبعات خاص خود را دارد و هیچگاه ما نمی توانیم وارد محله های مرفه نشین اصفهان شویم  وخواهان پر کردن پرسش نامه های در خصوص درگیری آنها با مواد مخدر شویم.

 

دیدگاه / پاسخ