حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
بخاری های غیر استاندارد یا نقص در نصب کدامیک علت مرگ شد

بخاری های غیر استاندارد یا نقص در نصب کدامیک علت مرگ شد

امسال بیشترین گازگرفتگی ها که عده ای از شهروندان اصفهانی را راهی بیمارستان کرد و عده ای را به کام مرگ کشاند بنابرگزارش 115 به علت بخاری است  اما اینکه بخاری های غیر استاندارد و یا نقص در نصب لوله بخاری این میزان حوادث را به بار می آورد هنوز از سوی مسئولان امر شفاف سازی نشده است.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، در چند سال اخیر شرکت گاز استان اصفهان دوره آموزشی و همچنین کلیپ های آموزشی در جهت نصب ایمن بخاری کرده است اما این در حالی  که همچنان هر ساله شاهد حوادث زیادی بر اثر بخاری هستیم.

بر اثر مسمومیت ناشی از نقص در لوله بخاری 13 نفر مصدوم و به بیمارستان انتقال یافتند و 3 نفر به صورت سرپایی درمان شدند و این در حالی که به علت نقص بخاری دو نفر جان خود را از دست دادند.

دومین دلیل مرگ ، استفاده از پیک نیک برای گرم کردن است که طی ده روز گذشته یک مرد 80 و 45 ساله را به کام مرگ کشاند.

باز بودن گاز اجاق گاز نیز دو نفر را راهی بیمارستان کرد

در پی انفجار پیک نیک در سپاهان شهر، یک مرد 37 ساله مصدوم شد و به سوانح سوختگی انتقال یافت.

در فریدون شهر 3 نفر بر اثر گار منتشر شده از پیکیج شوفاز مسموم شدند و به بیمارستان رسول اکرم انتقال یافتند.

دیدگاه / پاسخ