حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
بازسازی بیش از 1600 واحد مسکونی تخریب شده در فریدن

تاكنون ١ هزار و ۶٠١ واحد مسكوني تخریب شده در فریدن بر اثر حوادث احداث و بازسازي شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فریدن اعلام کرد:

بازسازی بیش از 1600 واحد مسکونی تخریب شده در فریدن

 

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فریدن گفت: تاكنون ١ هزار و ۶٠١ واحد مسكوني  تخریب شده در فریدن بر اثر حوادث احداث و بازسازي شده است.

علی اصغری در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: به منظور حمایت از افراد خسارت دیده در فریدن در پی حوادث، تسهيلات قرض الحسنه روستايي با اعتباري بالغ بر ۵١ ميليارد و ٩٠٠ هزار ريال پرداخت شده و توزيع شده است.

وی بیان داشت: در زمينه كمك بلاعوض تا سال ١٣٩٠ با اعتبار ١٢ ميليارد و ۵۵٠ ميليون ريال  جهت تعمير منازل مسكوني و براي واحدهاي نيمه تكميل طرح ويژه براي ١۶۵ نفر با اعتباري بالغ بر ٩ ميليارد و 2٢٠٠ ميليون ريال  پرداخت كرده است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان فریدن خاطر نشان کرد: براي بازسازي واحدهاي خسارت ديده بر اثر فرونشست زمين در شهر دامنه  نيز براي ٣٠٠ واحد مسكوني اعتباري بالغ بر ۴٢ ميليارد و ۶٧۵ ميليون ريال هزينه شده است.

علی اصغری تصريح كرد:  در بخش نظام فني روستايي  اين شهرستان تعداد ٢٠ نفر مهندس ناظر براي ساخت و ساز درروستاهادارد كه با ايجاد دو دفتر طراحي و تهيه نقشه هاي ساختماني به تفكيك هربخش مي پردازند.

وی مجموع كل اعتبارات بازسازي در سال ٩٨ در اين شهرستان را ١٩۶ ميليارد و ۵٩٠ ميليون ريال  ارزيابي  کرد و گفت : پرداخت ٢٨ ميليارد و ٧۵٠ ميليون ريال وام حوادث قهري در سال ٩٧ ، ادامه عمليات كانال سيل روستاي چهلخانه با اعتبار ۴ ميليارد و ۵٠٠ ميليون ريال ، و شروع عمليات كانال سيل روستاي بادجان با اعتباري بالغ بر ٢ ميليارد و ۵٠٠ ميليون ريال از جمله اقدامات صورت گرفته دراين حوزه مي باشد.

مدیر بنیاد مسکن فریدن با اشاره به عملكرد بنياد مسكن در حوزه مسكن شهري گفت: تاكنون ۶۵٧ نفر در قالب تعاوني مسكن  مهر در شهرهاي داران و دامنه به بانك مسكن معرفي شده اند و ٨۵ واحد مسكوني نيز در شهرداران احداث شده است.

وی از واگذاري ١٢٠٠ پلاك  زمين روستایی مسكوني به متقاضيان  خبر داد و گفت:اجراي طرح هادی در ٢٧ روستا با اعتباري بالغ بر ١۵٠ ميليارد ريال شامل جدول گذاري، زيرسازي و آسفالت معابر صورت گرفته است و تهيه طرح هادی نيز در براي تمام روستاهاي بالاي ٢٠ خانوار ( ٢٨ روستا ) انجام گرفته و در ١٨ روستا تهيه طرح هادي بازنگري شده است .

مدير بنياد مسكن شهرستان فريدن ، درمورد عمليات انجام گرفته در خصوص  قير رايگان درروستاهاي اين شهرستان گفت :  تخصيص قير رايگان از سال ٩۴ تا ٩٨ در اين شهرستان  ۵ هزار و 98 تن با اعتباري بالغ بر ٨٨ ميليارد ريال ، سطح كل معابر آسفالت شده درحدود ۴۵٠ هزار مترمربع و در سال ٩٨ در ٨ روستا با اعتباري بالغ بر ۶٠ میلیارد ريال هزينه شده است.

وی ادامه داد: در خصوص صدور اسناد مالكيت نيز در راستاي اجراي ماده ١٣٣ و ١۴۴ ماده الحاقي بيش از ٧ هزار و ٣۵٠ جلد سند مالكيت منازل روستايي در روستاها و در دوشهر با همكاري اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان فريدن  به متقاضيان تحويل گرديده است .

علی اصغری در توضيح عملكرد حوزه بازسازي و مسكن روستايي درسطح شهرستان  نيز گفت :  اين حوزه درپرداخت تسهيلات بهسازي مسكن روستايي از سال ١٣٨۴  تاكنون با  نظارت دقيق و پرداخت وام به واحدهاي منازل روستايي    نقش موثري در فرهنگ سازي و تشويق روستائيان در جهت ساخت و سازهاي اصولي داشته است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان فریدن افزود: در زمينه مسكن محرومين تاكنون براي ٢ هزار و ١٠٠  نفر با اعتباري بالغ بر ۶١٣ ميليارد ريال كمك بلاعوض داشته  كه از اين تعداد ٢١٠ فقره در قالب تفاهم نامه و مبلغ  ٣٠٠ ميليون ريال آن نيز بعنوان كمك بلاعوض پرداخت گرديده است.

دیدگاه / پاسخ