حالت شب
  • Thursday, 30 May 2024
حذف تدریجی دفاتر بیمه سلامت از اول اردیبهشت ماه

دفاتر بیمه روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت از خردادماه و دفاتر سایر بیمه‌شدگان شامل کارمندان دولت ، سایر اقشار و بیماران خاص ایرانیان از تیرماه جاری چاپ نمی‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان:

حذف تدریجی دفاتر بیمه سلامت از اول اردیبهشت ماه

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: به منظور تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل ارائه خدمات درمانی به مردم ، طرح ملی نسخه الکترونیک و کاهش تدریجی کاربرد دفترچه  بیمه در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، حسین بانک افزود:  با جایگزینی ابزارهای الکترونیکی، برنامه کاهش کاربرد و حذف تدریجی دفترچه‌بیمه از ابتدای اردیبهشت ماه جاری اجرا می‌شود.

وی بیان داشت: با ارائه آموزش به مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد ، فراهم شدن زیرساخت لازم و اجرای نسخه الکترونیک ، از ابتدای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰چاپ دفاتر بیمه سلامت همگانی رایگان حذف شده و این دسته از  بیمه شدگان می‌توانند کلیه خدمات درمانی خود را با ارائه کد ملی به صورت الکترونیک در بخش های درمانی دولتی دانشگاهی دریافت نمایند.

وی ادامه داد: در همین راستا دفاتر بیمه روستاییان و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت از خردادماه و دفاتر سایر بیمه‌شدگان شامل کارمندان دولت ، سایر اقشار و بیماران خاص ایرانیان از تیرماه جاری چاپ نمی‌شود.

بانک تصریح کرد:  در صورتی که به هر دلیلی امکان نسخه نویسی الکترونیک در مراکز فراهم نباشد ، پزشکان می‌توانند تا اطلاع ثانوی بیمه‌شدگان فاقد دفترچه را با سربرگ مرکز تجویز کرده و داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک مجاز به پذیرش بیمار و ارائه خدمت با سربرگ به بیمه‌شدگان می‌باشند.

دیدگاه / پاسخ