حالت شب
  • Wednesday, 17 July 2024
حاجی میرزایی: دانش آموزان را مهرماه به مدرسه می‌آوریم

حاجی میرزایی: دانش آموزان را مهرماه به مدرسه می‌آوریم

 به گزارش باخبرباش وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ما امسال امید داریم از طریق سازماندهی اوقات فراغت به این دوره با ارزش و به نیازهای اساسی مربوط به آن پاسخ دهیم گفت: شعار «هر دانش آموز، یک نقش اجتماعی و یک مهارت» کمک موثری به تحقق اهداف تربیتی ماست. ساحت‌های مختلف تربیتی ما در اوقات فراغت مجال می‌یابد در پیوند با مسجد، تشکل‌های اجتماعی و سیاسی زمینه‌های رشد متوازن تر نسل نو را به فراهم کند.

حاجی میرزایی تاکید کرد: ما مصمیم که که در قالب ۳۰ هزار پایگاه تابستانی، فرصت گسترده تری برای این جمعیت انبوه دانش آموزی انبوه در اختیار بگذاریم.

وی با بیان اینکه شبکه شاد، محصول دوره کروناست گفت: شاد، در کنار همه تلخی های کرونا یک مزیت و امتیاز ویژه است و مجالی را فراهم کرده که ده ها هزار گروه و کانال با موضوعات مختلف فعالیت کنند. امیدوارم این سه میلیون جمعیت تحت پوشش برنامه های اوقات فراغت، به کل جمعیت دانش آموزی تعمیم یابد. در فضای مجازی که توانمندی هایمان افزیش یافته است محدودیت‌های آن دوره حضوری را نداریم و یک دانش آموز می تواند از یک استان در برنامه دیگری در استان دیگر شرکت کند. باید این پیوندها را توسعه داده و کمک کنیم تا تابستان پرثمری داشته باشیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یادگیری فراگیرترین رفتار انسان‌ها در زندگی است‌ گفت: کیفیت یادگیری، کیفیت زندگی را تشکیل می‌دهد و در زمان رویدادهای زندگی، عنصر مشترک یادگیری است. همه هستی نقطه یادگیری است. پیامبران معلم هستند و کتب آسمانی در تعلیم و تربیت انسان آمده اند. دانستن به ما آزادی و قدرت انتخاب می‌دهد، در میدان ابهام نمی‌توان تاخت و باسرعت حرکت کرد. ما باید از مسیر آگاهی پرورش پیدا کنیم.

وی ادامه داد: پرثمرترین دوره یادگیری، دوره دانش‌آموزی است چرا که ثبات و قدرت یادگیری در این دوران اتفاق می افتد و دوره تحصیل و دوره فراغت از تحصیل دوران مهمی هستند که دومی از اولی مهم تر است، زیرا داوطلبانه و باانگیزه همراه است‌.

دیدگاه / پاسخ