حالت شب
  • Wednesday, 17 July 2024
حذف هشت استعلام برای گرفتن پروانه ساختمانی

حذف هشت استعلام برای گرفتن پروانه ساختمانی

 به گزارش باخبرباش وحید مهدویان گفت: فرمول‌های محاسباتی روند صدور مجوز که بعضا فرمول‌های پیچیده و دشواری بود با توجه اصلاحاتی که در سال جدید انجام شد اون فرمول‌ها ساده سازی شد همچنین ضرایب و تبصره‌هایی که در روند صدور پروانه ساختمانی در مواردی غیر قانونی بود از فرمول‌های محاسباتی حذف شد.

او می‌گوید: در حوزه شهرسازی باتوجه به جلساتی که با انجمن انبوه سازان داشتیم استعلام ساختمان‌های بالای ۵ هزارمتر و موارد دست و پاگیر براساس جدول وحدت رویه‌ای که با حضور خود انبوه سازان بود تصحیح و به مناطق ابلاغ شد.

به گفته او: به زودی در سیستم مکانیزه یکپارچه شهرداری خدمات شهرداری در هفت روز هفته به صورت ۲۴ ساعته به کلیه متقاضیان به ویژه انبوه سازان ارائه می‌شود؛ تا پایان خرداد ماه با استقرار سیستم یکپارچه شهرداری ۹۰ درصد مراجعات به صورت غیر حضوری خواهد بود.

قانون صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار در سال ۱۳۸۷ تصویب شد؛ اما در این ۱۳ سال اتفاق خاصی نیفتاده. با اجرای قانون صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار، بساط کاغذ بازی‌ها و امضا‌های طلایی برچیده خواهد شد.

دیدگاه / پاسخ