حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
خالی ماندن صندلی رشته های تخصصی بالینی

خالی ماندن صندلی رشته های تخصصی بالینی

به گزارش باخبرباش دکتر محمد رضا اسداللهیان متخصص طب اورژانس اظهار کرد: عدم استقبال از تخصص پزشکی و در نتیجه خالی صندلی رشته های تخصصی بالینی،به مهم ترین چالش حوزه سلامت در سال های اخیر تبدیل شده است،به گونه ای که بر اساس اعلام دبیر شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی کشور،سال گذشته حدود 800 صندلی دستیاری پزشکی خالی مانده است.

متخصص طب اورژانس گفت:یکی از شروط لازم جهت رشد و تعالی هر جامعه ای،وجود نیروی انسانی متخصص و متعهد در رشته های مختلف است.در این میان بی شک بهرمندی از پزشکان متخصصبه عنوان سردمدان حفظ و ارتقای سلامت جامعه،از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که بر هیچ کس پوشیده نیست. متاسفانه طی سال های اخیر شاهد رشد نزولی و کاهش تمایل پزشکان عمومی کشور جهت ادامه تحصیل در مقطع تخصص بالینی می باشیم.

وی ادامه داد: رشد صعودی مهاجرت پزشکان متخصص به کشور های غربی و حوزه خلیج فارس،کشور را با زنگ خطر کاهش روز افزون و قابل ملاحضه تعداد پزشکان متخصص مواجه نموده است. از این رو بی توجهی به مسائل فوق عواقب جبران ناپذیری برای مردم به ویزه اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه به دنبال خواهد داشت. 

دکتر اسداللهیان تصریح کرد:از جمله دلایل کاهش تمایل پزشکان عمومی به شرکت در آزمون دستیاری پزشکی و در نتیجه خالی ماندن ظرفیت رشته های تخصصی بالینی عبارتند از :1)عدم توجه کافی به معیشت پزشکان متخصص 2)فقدان حمایت روحی،روانی،قانونی از پزشکان متخصص 4)عدم حمایت مالی و معنوی مناسب از دستیاران رشته های تخصصی 5)تحمیل طرح نیروی انسانی و خدمت در مناطق محروم بدون فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت ارائه خدمت 

دکتر اسداللهیان خاطر نشان کرد:در صورت عدم یافتن راه حل مناسب برای هریک از موارد فوق توسط دستگاه های مربوطه از جمله وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، سازمان بیمه گر، انجمن صنفی گروه پزشکی در آینده ای نه چندان دور شاهد از هم گسیختگی کامل ساختار و بنیان درمان تخصصی در کشورمان خواهیم بود.

دیدگاه / پاسخ