حالت شب
  • Monday, 22 July 2024
رقابت 450 کاندید در ششمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان+اعلام اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در اصفهان

رقابت 450 کاندید در ششمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان+اعلام اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در اصفهان

450 نامزد انتخاباتی از روز پنجشنبه وارد عرصه انتخابات شورای اسلامی اصفهان شدند تا از بین آنان ۱۳ تن به شورای این شهر راه یابند.

به گزارش باخبرباش، نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۳ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۱۳ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

بر پایه این اعلام هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری اصفهان در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور تا ۲ روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.

اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستای اصفهان از سوی فرمانداری این شهر اعلام شد.

 اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر اصفهان در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی اعلام شد. ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان به شرح زیر است:

  ۱ خانم مژگان ابراهیمی فرزند مسعود کد نامزد ۱۱۲۴

۲ – آقای ابوالفضل ابکاراصفهانی فرزند جواد کد نامزد ۱۱۲۶

۳ - آقای سیدسهیل الدین ابوترابی چقائی فرزند سیدکمال کد نامزد ۱۱۲۷

۴ - آقای حسین اثناعشری فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۱۲۸

۵- آقای علیرضا احدی زاده مشهور به احدی فرزند عباس کد نامزد ۱۱۲۹

۶ - خانم زهرا احسنی فروز فرزند علی کد نامزد ۱۱۴۱

۷ - آقای محمدمهدی احمدی فرزند حسن کد نامزد ۱۱۴۲

۸ - آقای مهدی احمدی دستجردی مشهور به جرقویه ای فرزند حسین کد نامزد ۱۱۴۵ 

۹ - آقای سیدحسین آخرت فرزند سیدمحمدباقر کد نامزد ۱۱۴۶

۱۰- آقای سیدمجتبی آخرت فرزند سیدمحمدباقر کد نامزد ۱۱۴۷

۱۱ - آقای امیرمسعود اخوان فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۱۴۸

۱۲  - آقای نادر آخوندی یزدی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۱۴۹

۱۳  - آقای علیرضا ادیب فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۱۵۱

۱۴ - آقای حسین آذین فرزند حسن کد نامزد ۱۱۵۴

۱۵- آقای داود ارشادی گنجه مشهور به ارشادی فرزند جلیل کد نامزد ۱۱۵۶

۱۶ - آقای عباس آزاد فرزند احمدرضا کد نامزد ۱۱۵۷ 

۱۷ - آقای مهرداد استادحسینی عطاآبادی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۱۵۹ 

۱۸ - آقای محمدرضا استکی فرزند غلامحسن کد نامزد ۱۱۶۱ 

۱۹ - آقای علی اسدی فرزند خوبیار کد نامزد ۱۱۶۵

۲۰  - آقای هاشم اسکندری شهرکی فرزند امیر کد نامزد ۱۱۶۷ 

۲۱ - آقای جعفر اسلامیه فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۱۶۸ 

۲۲ - آقای رضا اسماعیلی فرزند حسین کد نامزد ۱۱۶۹ 

۲۳ - خانم مریم اسماعیلی خوزانی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۱۷۱ 

۲۴ - آقای علی رضا اشتری فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۱۷۲

۲۵- آقای رضوان اصغری فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۱۷۴

۲۶ - آقای محمد اطرج فرزند رحیم کد نامزد ۱۱۷۵

۲۷ - آقای امیرحسین اعرفی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۱۷۶ 

۲۸ - آقای قدرت افتخاری فرزند محمود کد نامزد  ۱۱۸۱

۲۹- آقای محسن افتخاری رنانی فرزند حسن کد نامزد ۱۱۸۲ 

۳۰ - آقای محمدرضا آقاباباگلی یان فرزند مصطفی کد نامزد ۱۱۸۴ 

۳۱ - آقای مسلم آقابابائی بادافشانی مشهور به نائینی تلویزیون شهری فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۱۸۵

۳۲  - آقای سجاد آقادادی مشهور به سجاد فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۱۸۶ 

۳۳ - آقای مهدی آقایاری جندانی مشهور به مهدی آقایاری جندانی فرزند رضا کد نامزد ۱۱۸۹ 

۳۴ - آقای محمدمهدی اکبری مقدم فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۱۹۱ 

۳۵ - آقای رحمان آماده جونقانی فرزند طهماسب کد نامزد ۱۱۹۵

۳۶- خانم فاطمه آمهدی فرزند علی کد نامزد ۱۲۱۱ 

۳۷ - آقای محمد امیرملکی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۱۴ 

۳۸ - آقای احسان امین فر فرزند محسن کد نامزد  ۱۲۱۶

۳۹ - آقای احسان امینی فرزند ایرج کد نامزد۱۲۱۷

  ۴۰ - آقای رضا امینی فرزند افراسیاب کد نامزد ۱۲۱۸

۴۱  - آقای علی امینی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۱۹ 

۴۲ - آقای جلال امینی فرد مشهور به مهندس امینی-امینی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۲۴ 

۴۳ - آقای مهران انصاری پور فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۲۲۸  

۴۴ - آقای مسعود انصاری مهر فرزند علی اصغر کد نامزد

۴۵  - خانم مهری آهوئی فرزند عبدالرسول کد نامزد ۱۲۴۱ ۴۶

۴۶- آقای احمدرضا ایروانی مهر فرزند مهدی کد نامزد ۱۲۴۲

۴۷ - آقای سیدعلی آئین فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۲۴۴

۴۸- آقای محسن بابااحمدی میلانی فرزند عبدالمحمد کد نامزد۱۲۴۵

۴۹ - آقای مهدی بابائی باغبادرانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۴۸

۵۰- خانم فاطمه بابائی درچه فرزند اصغر کد نامزد ۱۲۴۹

۵۱ - آقای جعفر بابائی شاهدانی فرزند حسین کد نامزد ۱۲۵۱

۵۲ - آقای حامد باجغلی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۵۴

۵۳ - آقای حمیدرضا باقری فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۲۵۶

۵۴ - آقای رسول باقری فرزند حسین کد نامزد۱۲۵۷

 ۵۵ - خانم ساره باقری فرزند غلامعلی کد نامزد۱۲۵۹

 ۵۶ - آقای علیرضا باقری خوراسگانی فرزند حسین کد نامزد۱۲۶۲

 ۵۷ - آقای محمد بخشیان لنجی فرزند عباس کد نامزد۱۲۶۴

 ۵۸ - آقای مجید بدیعی فرزند محمود کد نامزد ۱۲۶۵

۵۹ - آقای مجید براتی فرزند یداله کد نامزد ۱۲۶۶

۶۰ - آقای میثم بلورچی زاده اصفهانی فرزند امیر کد نامزد ۱۲۶۸

۶۱ - خانم مرضیه بهارلوهوره فرزند علیمراد کد نامزد۱۲۷۵

 ۶۲ - آقای مهدی بورونی مشهور به حاج مهدی فرزند جمشید کد نامزد ۱۲۸۴

۶۳ - آقای داود بیرقی فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۸۵

۶۴ - آقای محمد بیک فرزند عباس کد نامزد ۱۲۸۷

۶۵ - آقای حسین پاکدل فرزند مهدی کد نامزد۱۲۸۹

 ۶۶ - آقای پژمان پاک روان فرزند قنبر کد نامزد ۱۲۹۱

۶۷ - آقای سعادت پورپیرعلی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۲۹۵

۶۸ - آقای سهیل پورکبیریان فرزند احمد کد نامزد۱۲۹۷

۶۹ - آقای سیدعلی پورموسوی فرزند سیدرضا کد نامزد۱۲۹۸

۷۰ - آقای مهدی پیکان پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۱۱

  ۷۱ - آقای حبیب اله تحویل پورفرد فرزند علی کد نامزد ۱۴۱۵ 

۷۲ - خانم سمیه ترابی باغ ابریشمی فرزند عباس کد نامزد ۱۴۱۶ 

۷۳ - آقای حسین ترکی افارانی مشهور به استاد ترکی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۴۱۷ 

۷۴ - آقای احمدرضا تقی پورجهرمی فرزند شکراله کد نامزد ۱۴۲۱ 

۷۵ - خانم نرگس توکلی دستجردی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۴۲۵ 

۷۶ - آقای مهدی ثابت راسخ فرزند محمد کد نامزد ۱۴۴۱ 

۷۷ - آقای حسین جان نثاری لادانی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۴۵

  ۷۸- آقای یاسر جعفرپوربروجنی فرزند غلامعلی کد نامزد۱۴۴۶

۷۹ - خانم بیتا جعفری فرزند امراله کد نامزد۱۴۴۷

 ۸۰ - آقای حمزه جعفری چریانی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۴۹

۸۱ - آقای محمد جعفری شریف آبادی فرزند کرم کد نامزد ۱۴۵۱

۸۲- آقای محمد جلالی فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۴۵۴

۸۳- آقای یوسف جلالی دهکردی فرزند رضا کد نامزد۱۴۵۵

 ۸۴ - آقای فرهاد جلیل فر فرزند حسین کد نامزد ۱۴۵۷

 ۸۵ - آقای مهرداد جمالی فر فرزند محمد کد نامزد ۱۴۵۸

۸۶ - آقای علیرضا جمشیدی راستابی فرزند غضنفر کد نامزد ۱۴۵۹

۸۷ - آقای ایوب جهانگیری فرزند محمد کد نامزد ۱۴۶۲

۸۸- خانم شکیلا جهانگیری فرزند منوچهر کد نامزد ۱۴۶۴

۸۹ - آقای عبدالرضا جهانگیری فرزند سهراب کد نامزد ۱۴۶۵

۹۰ - آقای مرادعلی جهانگیری فرزند قنبرعلی کد نامزد۱۴۶۶

 ۹۱ - آقای مهدی جوادی نژاد مشهور به مهدی فرزند اسداله کد نامزد۱۴۶۷

 ۹۲ - آقای اکبر جوانبخت فرزند حسن کد نامزد۱۴۶۸

 ۹۳ - خانم الهام جوانمردی فرد فرزند عباس کد نامزد ۱۴۶۹

۹۴ - خانم مریم جواهریان فرزند محمدابراهیم کد نامزد۱۴۷۲

 ۹۵ - آقای محمد جوزدانی فرزند حسن کد نامزد۱۴۷۵

 ۹۶ - آقای مجید جوهری فرزند حسینقلی کد نامزد ۱۴۷۶

۹۷ - آقای سیدحسین چاوشیان نائینی فرزند سیدامیرهوشنگ کد نامزد ۱۴۷۷

۹۸ - آقای محمدحسین چراغی مشهور به چراغی فرزند بهمن کد نامزد۱۴۷۸

 ۹۹ - خانم زهرا حاتمی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۴۸۲

۱۰۰- آقای عباس حاج رسولیها مشهور به مهندس حاج رسولیها فرزند آقاحسن کد نامزد ۱۴۸۴

۱۰۱ - آقای مجید حاجی حسنی دره شوری مشهور به مجید فرزند خداکرم کد نامزد ۱۴۸۵

۱۰۲- خانم مریم حاجی زاده فرزند احمد کد نامزد ۱۴۸۶

۱۰۳ - آقای سیدمحمدصادق حاجی زرگرباشی فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۴۸۷

۱۰۴ - خانم الهام حاجی وند فرزند جهانشاه کد نامزد ۱۴۸۹

۱۰۵ - خانم اعظم السادات حجازی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۴۹۱

۱۰۶ - آقای محمد حججی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۹۲

۱۰۷  - آقای نوید حدادی فرزند محمودرضا کد نامزد  ۱۴۹۴

۱۰۸- آقای حسین حسنعلی فرزند جلیل کد نامزد۱۴۹۸

 ۱۰۹ - آقای حسن حسن قلیائی فرزند علی کد نامزد۱۴۹۹

 ۱۱۰ - آقای امیرحسین حسن لو فرزند اسحق کد نامزد۱۵۱۱

 ۱۱۱ - آقای علی اکبر حسین رضا فرزند احمد کد نامزد ۱۵۱۲ 

۱۱۲ - آقای سیدمسعود حسینی مشهور به مهندس حسینی فرزند سیدحبیب اله کد نامزد ۱۵۱۴ 

۱۱۳ - آقای وحید حسینی فرزند فرج اله کد نامزد  ۱۵۱۵ 

۱۱۴ - آقای سیدحمید حسینی کمال آبادی فرزند سیدحسین کد نامزد ۱۵۱۶

۱۱۵  - آقای سیدحسین حسینی نژاد فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۵۱۷

۱۱۶- آقای علی حقیقت پناه فرزند رضا کد نامزد ۱۵۱۸

۱۱۷- آقای حمیدرضا حقیقی امین آبادی فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۵۱۹

۱۱۸- خانم سمیرا حقیقیان فرد فرزند حسن کد نامزد ۱۵۲۱

۱۱۹ - آقای مجید حقیقی زاده فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۵۲۲

۱۲۰ - آقای سیدرضا حکیم فعال اصفهانی فرزند حسن کد نامزد۱۵۲۴

۱۲۱ - آقای بابک حیدری مشهور به مهندس حیدری فرزند محمدولی کد نامزد ۱۵۲۸ 

۱۲۲ - آقای محمد حیدری فرزند اسداله کد نامزد ۱۵۲۹ 

۱۲۳ - آقای محمدمهدی حیدری فرزند حسین کد نامزد ۱۵۴۱ 

۱۲۴ - آقای علیرضا حیدریان دولت آبادی فرزند محمود کد نامزد ۱۵۴۴

۱۲۵ - آقای فهام خامسی پور فرزند حمیدرضا کد نامزد ۱۵۴۶

۱۲۶- خانم فاطمه خانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵۴۷

۱۲۷- آقای منوچهر خانی فرزند حیدر کد نامزد ۱۵۴۸

۱۲۸ - خانم زینب خانی زاده فرزند عباس کد نامزد ۱۵۴۹

 ۱۲۹ - آقای محمدعلی خبوشانی مشهور به سعید فرزند حسن کد نامزد ۱۵۵۲

۱۳۰- آقای سروش خدابخشی صادق آبادی فرزند حمزه علی کد نامزد۱۵۵۴

 ۱۳۱- آقای مجتبی خسروی فرزند محمدصادق کد نامزد ۱۵۵۷

۱۳۲ - آقای کورش خسروی دارانی مشهور به دکترخسروی فرزند کامران کد نامزد ۱۵۵۸

 ۱۳۳ - خانم محبوبه خلفی فرزند یداله کد نامزد ۱۵۵۹

۱۳۴  - آقای سیدامیر خلیلانی فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۵۶۱ ۱۳۵

۱۳۵- آقای سعید خلیلی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۶۲

۱۳۶- آقای عباس خلیلی فرزند پرویز کد نامزد ۱۵۶۴

۱۳۷ - آقای مهدی خلیلی مشهور به مهندس خلیلی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۵۶۵

۱۳۸ - خانم سارا خورسندی فرزند اسداله کد نامزد۱۵۶۶

 ۱۳۹ - آقای مهدی خورسندی مشهور به مهندس خرسندی (خرسندی) فرزند حسین کد نامزد ۱۵۶۷

۱۴۰ - آقای حسین دادخواه فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۵۶۹

۱۴۱ - آقای حمیدرضا دادخواه فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۵۷۱

 ۱۴۲ - آقای سعید دادگستر فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۵۷۲

۱۴۳ - آقای مهدی داستانی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۵۷۴

 ۱۴۴ - آقای روح اله داوری فرزند حمید کد نامزد ۱۵۷۷

۱۴۵ - خانم الهام داوری دولت آبادی فرزند حسین کد نامزد ۱۵۷۸

۱۴۶ - آقای عبدالکریم داوری دولت آبادی فرزند حسن کد نامزد ۱۵۸۱

۱۴۷ - آقای اصغر داوودی فرزند کاوس کد نامزد ۱۵۸۲

۱۴۸ - آقای مهدی درودگرفر فرزند اکبر کد نامزد ۱۵۸۴

۱۴۹ - آقای ابوالفضل دقیق مهابادی فرزند نصراله کد نامزد ۱۵۸۵

۱۵۰ - آقای غلامرضا دهقان فرزند علی کد نامزد ۱۵۸۶

 ۱۵۱ - آقای حسین دهقانی مشهور به حسین دهقان فرزند روح اله کد نامزد ۱۵۸۷

۱۵۲ - آقای رضا دهقانی مشهور به دهقان فرزند علیرضا کد نامزد ۱۵۸۸

۱۵۳- آقای سعید ذاکری فرزند علیرضا کد نامزد ۱۵۹۵

۱۵۴ - آقای عباس ذاکریان مشهور به دکتر ذاکری فرزند صدراله کد نامزد۱۵۹۶

۱۵۵ - آقای رسول ذبیحیان فرزند یداله کد نامزد ۱۵۹۷

۱۵۶ - آقای یحیی ذوالفقاری ده عجمی فرزند اسکندر کد نامزد ۱۶۱۱

۱۵۷ - آقای داود ربیعی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۱۵

۱۵۸ - خانم صدیقه ربیعی فرزند قاسم کد نامزد۱۶۱۶

 ۱۵۹ - آقای مهرداد ربیعی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۱۷

۱۶۰ - آقای حمیدرضا رجبی فرزند حفیظ اله کد نامزد۱۶۱۸

۱۶۱ - خانم طاهره رحیم پور فرزند حسین کد نامزد۱۶۱۹

 ۱۶۲ - آقای ابراهیم رحیمی فرزند امامقلی کد نامزد ۱۶۲۱

۱۶۳ - آقای فرهاد رحیمی فرزند ابراهیم کد نامزد۱۶۲۲

 ۱۶۴ - خانم سعیده رحیمی اصفهانی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۶۲۴

۱۶۵ - آقای میثم رحیمی لنجی فرزند مظاهر کد نامزد۱۶۲۵

 ۱۶۶ - آقای محسن رزاقی نیکابادی مشهور به رزاق فرزند حسین کد نامزد۱۶۲۶

 ۱۶۷ - آقای امیر رستم فرزند احمدرضا کد نامزد۱۶۲۷

 ۱۶۸ - خانم مهری رستمی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۲۸

۱۶۹ - آقای روح اله رشیدی فرزند احمد کد نامزد ۱۶۴۲۱

 ۱۷۰ - آقای حسنعلی رضائی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۶۴۵

۱۷۱ - آقای حمیدرضا رضائی فرزند محمود کد نامزد ۱۶۴۶

۱۷۲ - آقای کریم اله رضائی فرزند تیمور کد نامزد ۱۶۴۷

۱۷۳ - آقای مجتبی رضائی حسین آبادی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۶۴۸

۱۷۴ - خانم نرگس رضائی حسین آبادی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۶۴۹

۱۷۵ - آقای محمدرضا رفیعی فرزند نوراله کد نامزد۱۶۵۴

 ۱۷۶ - خانم نورا رفیعی طاقانکی فرزند فیروز کد نامزد۱۶۵۵

۱۷۷ - آقای محمدعلی رفیعی قهساره فرزند فضل اله کد نامزد ۱۶۵۶

۱۷۸ - آقای علی رمضانی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۶۵۷

۱۷۹ - آقای مهدی رمضانی ظهرشیری فرزند اکبر کد نامزد ۱۶۵۸

۱۸۰ - آقای محسن رنجبر فرزند خدایار کد نامزد ۱۶۵۹

۱۸۱ - خانم نغمه روان فرزند احمد کد نامزد ۱۶۶۲

۱۸۲ - آقای رشید روشن فرزند اردشیر کد نامزد ۱۶۶۷

۱۸۳ - آقای محسن ریاحی سامانی فرزند عبدالمجید کد نامزد۱۶۷۱

 ۱۸۴ - آقای عدنان زادهوش فرزند عبدالرزاق کد نامزد۱۶۷۲

 ۱۸۵ - آقای ابراهیم زارع فرزند عبدالحسین کد نامزد ۱۶۷۴

۱۸۶ - آقای محمدعلی زارع فرزند عباس کد نامزد ۱۶۷۵

۱۸۷ - آقای اکبر زارعی فرزند حسین کد نامزد ۱۶۷۹

۱۸۸ - آقای سعید زکیان فرزند حسن کد نامزد

۱۶۸۶ ۱۸۹ - آقای کیومرث زمان زاده فرزند فرامرز کد نامزد ۱۶۸۷

۱۹۰ - آقای علیرضا زمانی مشهور به زمانی فرزند جانقلی کد نامزد ۱۶۸۸

۱۹۱ - آقای حجت زمانی شاهتوری فرزند حسن کد نامزد ۱۶۹۲

۱۹۲ - آقای محسن زنگنه فرزند علی کد نامزد۱۶۹۵

 ۱۹۳ - آقای مسعود ساعدفر فرزند احمدرضا کد نامزد۱۶۹۷

۱۹۴ - آقای محمدحسین ساغری زاده مشهور به مسعود فرزند علی کد نامزد۱۶۹۹

 ۱۹۵ - آقای مهدی ساغری زاده فرزند عباس کد نامزد۱۷۱۲

 ۱۹۶ - آقای سعید سامانی مجد فرزند خدامراد کد نامزد۱۷۱۴

 ۱۹۷ - آقای سیدامیر سامع فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۷۱۵

۱۹۸ - آقای محمد سبزعلی خیرآبادی فرزند رمضانعلی کد نامزد ۱۷۱۷

 ۱۹۹ - آقای محمدصادق سپهری فر مشهور به دکتر سپهری فر فرزند احمد کد نامزد ۱۷۱۸

۲۰۰ - آقای محمدکاظم سپهری فر فرزند احمد کد نامزد ۱۷۱۹ ۲۰۱ - آقای قاسم ستاری فرید فرزند حسن کد نامزد ۱۷۲۱

۲۰۲ - آقای احمد سعادت فرزند اصغر کد نامزد ۱۷۲۵

۲۰۳- آقای حسین سعادتی فرزند لهراسب کد نامزد۱۷۲۷

 ۲۰۴ - آقای رسول سقائی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۲۸

۲۰۵- آقای فرزاد سقائی فرزند فرهاد کد نامزد ۱۷۲۹

۲۰۶ - آقای سعید سلطانیان فرزند سیف اله کد نامزد ۱۷۴۷

۲۰۷ - خانم فرحناز سلطانیان فرزند سهراب کد نامزد ۱۷۴۸ ۲۰۸ - آقای محمود سلطانی فرد فرزند حسن کد نامزد۱۷۵۱

 ۲۰۹ - آقای وحید سلمانی خواجوئی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۵۴

۲۱۰ - آقای محمد سلوکی فرزند حسن کد نامزد۱۷۵۵

 ۲۱۱ - آقای احمد سلیمانی پور فرزند هرمز کد نامزد ۱۷۵۶

۲۱۲ - آقای سامان سوادکوهی فرزند علی کد نامزد ۱۷۵۹

۲۱۳ - آقای احسان سیامک دستجردی مشهور به سیامک فرزند امیرحسین کد نامزد۱۷۶۱

 ۲۱۴ - آقای سیدمیلاد سیدشمالی فرزند میرمجید کد نامزد ۱۷۶۲

۲۱۵ - آقای محمدحسین سینی سازشهشهانی فرزند مرتضی کد نامزد۱۷۶۵

 ۲۱۶ - آقای علیرضا شاعلائی فرزند اصغر کد نامزد۱۷۶۶

 ۲۱۷ - آقای محمد شاه سنائی کنیرانی فرزند رضا کد نامزد ۱۷۶۸

۲۱۸ - آقای علی اکبر شاه مرادی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۷۶۹

 ۲۱۹ - آقای احمد شریعتی کمال آبادی مشهور به دکتر شریعتی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۷۴

۲۲۰ - آقای جواد شریفی مشهور به مهندس - دکتر فرزند محمود کد نامزد ۱۷۷۶

۲۲۱ - آقای میثم شریفی فرزند محسن کد نامزد ۱۷۷۹

۲۲۲ - آقای علی شریفی خیرآبادی فرزند فرود کد نامزد ۱۷۸۲

۲۲۳ - خانم زهره شفیعی ورزنه فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸۶

 ۲۲۴ - خانم نجمه شفیعی ورزنه فرزند محمد کد نامزد۱۸۷۷

 ۲۲۵ - آقای فرهاد شفیقیان فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸۸

۲۲۶ - خانم زهرا شکاری مشهور به شکاری فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۷۸۹

۲۲۷ - آقای محمد شکرچیان خوزستانی مشهور به صدرا شکرچیان فرزند عبدالرسول کد نامزد ۱۷۹۱

 ۲۲۸ - آقای محسن شکوهیان مشهور به محسن شکوهیان فرزند علی کد نامزد ۱۷۹۵

۲۲۹ - آقای حسین شکوهی نژاد فرزند احمد کد نامزد ۱۷۹۶

۲۳۰ - آقای امید شهبازی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۱۱

۲۳۱ - خانم آمنه شهیدی فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۸۱۲

۲۳۲ - آقای داود شیخ جبلی فرزند اسکندر کد نامزد ۱۸۱۵

۲۳۳ -آقای سجاد شیروانی دستگردی فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۸۱۹

۲۳۴ - آقای مسعود صابری تهرانی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲۱

 ۲۳۵ - خانم زهرا صابری علی آبادی فرزند رضا کد نامزد ۱۸۲۲

 ۲۳۶ - آقای حسین صادق زاده پودهء فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۸۲۴

۲۳۷ - آقای اکبر صادقی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۸۲۵

۲۳۸ - آقای سمیع صادقی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲۸

 ۲۳۹ - خانم منصوره صادقی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۴۱

 ۲۴۰ - آقای مهران صادقیان مشهور به صادقیان فرزند ولی بیگ کد نامزد ۱۸۴۴

 ۲۴۱ - آقای غلامحسین صادقیان رنانی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۴۵

۲۴۲ - آقای عباس صادقی جوجیلی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۴۶

 ۲۴۳ - آقای علی صالحی مشهور به ندارم فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۸۴۹

۲۴۴ - خانم معصومه صالحی فرزند علی کد نامزد ۱۸۵۱

۲۴۵ - آقای سعید صالحی اسکندری فرزند خدایار کد نامزد ۱۸۵۲

۲۴۶ - آقای محمدرضا صداقت پور مشهور به صداقت فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۸۵۵

 ۲۴۷ - خانم مریم صدری فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵۷

 ۲۴۸ - آقای مرتضی صفری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۸۵۹

۲۴۹ - آقای محمدتقی صفری قهساره فرزند اسداله کد نامزد

۱۸۶۱ ۲۵۰ - آقای امیرحسین صلواتی فرزند جلال کد نامزد ۱۸۶۴

۲۵۱ - آقای محمد صیرفی نژاد فرزند علی کد نامزد ۱۸۶۶

 ۲۵۲ - آقای بابک طالب پور فرزند خسرو کد نامزد ۱۸۶۷

 ۲۵۳ - آقای سیدمحمد طباطبائی فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۸۶۸

۲۵۴ - آقای سیدمسعود طباطبائی خوراسگانی فرزند سیداحمد کد نامزد ۱۸۶۹

 ۲۵۵ - خانم شیرین طغیانی خوراسگانی مشهور به شیرین طغیانی فرزند فرهاد کد نامزد ۱۸۷۱

 ۲۵۶ - آقای علیرضا طغیانی خوراسگانی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۷۲

۲۵۷ - آقای سیدابوالفضل طلائی زواره فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد ۱۸۷۵

 ۲۵۸ - آقای کامران طوقیان فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۸۷۶ ۲۵۹

۲۵۹- آقای محمدعلی ظهوریان فرزند فضل اله کد نامزد ۱۸۷۷

۲۶۰ - آقای عزیزاله عابدزاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۷۸

۲۶۱- آقای وحید عباسی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۸۸۵

۲۶۲- خانم آیگین عباسی لرکی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۸۸۶

۲۶۳- خانم پروانه عبداللهی علویجه فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۸۸۷

۲۶۴ - آقای اکبر عرب زاده زیاری فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۸۹۱

۲۶۵ - آقای محمدرضا عرب یارمحمدی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۹۲

۲۶۶ - آقای مجید عرفان منش فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۸۹۵

۲۶۷ - آقای حسین عزیزی پور مشهور به حسین فرزند ماندنی کد نامزد ۱۸۹۷

۲۶۸ - آقای علی اصغر عشوری فرزند حسینقلی کد نامزد ۱۸۹۹

۲۶۹ - آقای حمید عصارزادگان فرزند حسین کد نامزد ۱۹۱۱

۲۷۰ - آقای مهدی عطائی فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۹۱۲

۲۷۱ - آقای سیدمحسن علائی طباطبائی فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۹۱۵

۲۷۲ - آقای سیدمحمدمهدی علوی فرزند سیدجعفر کد نامزد ۱۹۱۶

۲۷۳ - آقای عباسعلی علی خاصی مشهور به خاصی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۹۱۹

 ۲۷۴ - آقای محمد عموزاده آرانی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۹۲۱

۲۷۵ - آقای غلامرضا غرةالحمید مشهور به حمیدی فرزند حسین کد نامزد ۱۹۲۲

 ۲۷۶ - آقای حمید غفاری راد فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۹۲۴

۲۷۷ - آقای محمدرضا غفوری ورزنه مشهور به سردار غفوری-حاج آقا غفوری -غفوری فرزند احمد کد نامزد ۱۹۲۵

۲۷۸ - آقای مهدی غلامیان حسین آبادی فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۲۷

۲۷۹ - آقای سیدمحمدصادق فاطمی منش فرزند سیدهادی کد نامزد ۱۹۴۱

 ۲۸۰ - آقای آرش فتاحی خانه سر فرزند منصور کد نامزد

 ۲۸۱ - آقای عباس فتحی مشهور به فتحی فرزند احمد کد نامزد ۱۹۴۴

۲۸۲ - آقای مهران فتوحی فرزند سیف اله کد نامزد ۱۹۴۵

۲۸۳ - خانم سمیرا فدائی تیرانی فرزند رحمت اله کد نامزد ۱۹۴۷

۲۸۴ - آقای مجتبی فرهادی فرزند سلیمان کد نامزد ۱۹۵۱

 ۲۸۵ - آقای م-حسن فرودستان دستجردی فرزند رضا کد نامزد ۱۹۵۲

 ۲۸۶ - آقای علی فشارکی پزوه مشهور به فشارکی فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۵۴

۲۸۷ - خانم طاهره فصیحی دستجردی فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۵

۲۸۸ - آقای مجتبی فقیهی فرزند محمود کد نامزد ۱۹۵۷

۲۸۹ - آقای محمود فقیهی سرشکی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۹۵۸

۲۹۰ - آقای محمدرضا فلاح مشهور به مهندس فلاح فرزند علی کد نامزد ۱۹۵۹

۲۹۱ - خانم محدثه فلسفی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۹۶۱

 ۲۹۲ - آقای مهدی فوقی مشهور به فوقی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۹۶۴

 ۲۹۳ - خانم مریم فیض الهی فرزند غلام حسین کد نامزد۱۹۶۶

 ۲۹۴ - آقای محمد قاسمپور فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۶۷

۲۹۵ - آقای مجید قاسم پیوندی فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۶۸

۲۹۶ - خانم سهیلا قاسمی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۹۶۹

 ۲۹۷ - آقای هادی قاسمی حسن آبادی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۹۷۱

۲۹۸ - آقای حسین قاسمی مارچوبه فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹۷۲

۲۹۹ - آقای سیدسعید قاضی عسکر فرزند سیدمهدی کد نامزد ۱۹۷۴

۳۰۰ - آقای سیدسلمان قاضی عسگر مشهور به مهندس قاضی عسگر فرزند سیدمصطفی کد نامزد ۱۹۷۵

۳۰۱ - آقای علی اکبر قائدی وانانی مشهور به علی فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۹۷۸

 ۳۰۲ - آقای حسین قدیرزاده خوراسگانی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۷۹

۳۰۳ - آقای ابوالفضل قربانی مشهور به مهندس قربانی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۹۸۱

۳۰۴ - آقای مجید قربانی رنانی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۹۸۵ ۳۰۵ - آقای رضا قربانی سینی فرزند حیدر کد نامزد ۱۹۸۶

۳۰۶ - آقای مهدی قهارزاده فرزند حسین کد نامزد ۱۹۸۹ ۳۰۷ - آقای میثم کاظمی مشهور به کاظمی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۹۹۵

۳۰۸ - خانم سیده سمیه کاظمی شیخ شبانی فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد ۱۹۹۷

۳۰۹ - خانم فرشته کاظمی محمدآبادی فرزند مصطفی کد نامزد ۱۹۹۸

۳۱۰ - خانم نسیم کاوه چلیڃه فرزند فریبرز کد نامزد ۲۱۱۴

۳۱۱ - خانم مریم کبائریان اصفهانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۱۱۵

 ۳۱۲ - خانم مینا کدخدائی الیادرانی مشهور به مینا فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۱۱۶

 ۳۱۳ - آقای افراسیاب کرمی مفرد فرزند درویشعلی کد نامزد ۲۱۱۹

 ۳۱۴ - آقای محمدحسین کروبی فرزند حبیب کد نامزد ۲۱۲۱

 ۳۱۵ - آقای سعید کریمی فرزند حسن کد نامزد ۲۱۲۴

۳۱۶ - آقای امین کریمیان فرزند عبدالرضا کد نامزد ۲۱۲۵

۳۱۷ - آقای امیرحسین کریمیان سیڃانی فرزند علی کد نامزد ۲۱۲۶

 ۳۱۸ - آقای محمود کریمی فرد فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۱۲۷

 ۳۱۹ - آقای اصغر کریمی کزج فرزند صاحبعلی کد نامزد ۲۱۲۸

 ۳۲۰ - آقای اکبر کشانی فرزند علی کد نامزد ۲۱۴۱

 ۳۲۱ - آقای اسماعیل کشکولیان فرزند خلیل کد نامزد ۲۱۴۴

۳۲۲ - خانم فرزانه کلاه دوزان فرزند مجتبی کد نامزد ۲۱۴۵

۳۲۳ - آقای مهدی کلباسی فرزند حسنعلی کد نامزد ۲۱۴۶

 ۳۲۴ - آقای مجید کوهی اصفهانی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۴۹

۳۲۵ - آقای امین کیان ارثی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۵۲

۳۲۶ - آقای ابوالقاسم گلستان نژاد فرزند اکبر کد نامزد ۲۱۵۸

۳۲۷ - آقای محمد گل محمدی مشهور به محمد گل محمدی فرزند محمود کد نامزد ۲۱۶۱

۳۲۸ - خانم فریبا گودرزی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۱۶۴

 ۳۲۹ - آقای امیر گودرزی اصفهانی مشهور به امیر گودرزی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۱۶۵

 ۳۳۰ - آقای جواد لادور فرزند نصراله کد نامزد ۲۱۶۷

 ۳۳۱ - آقای صابر لامعی فرزند یحیی کد نامزد ۲۱۶۸

 ۳۳۲ - آقای محمدرضا لواف آباده فرزند منصور کد نامزد ۲۱۶۹

۳۳۳ - آقای فریبرز مؤمن بیک مشهور به مهدی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۷۱

۳۳۴ - آقای حمید مؤمن زاده خولنجانی فرزند اسداله کد نامزد ۲۱۷۲

۳۳۵ - خانم الهام مؤمنی فرزند سعید کد نامزد ۲۱۷۴

 ۳۳۶ - آقای محمدمسعود مامن پوش فرزند حسین کد نامزد ۲۱۷۶

۳۳۷ - آقای محمدحسین مانیان فرزند حسین کد نامزد ۲۱۷۷

۳۳۸ - آقای مهدی محبی کردسفلی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۸۱

۳۳۹ - خانم طاهره محسنی فرزند اسداله کد نامزد ۲۱۸۲

 ۳۴۰ - خانم آسیه محقق فرزند فضل اله کد نامزد

 ۳۴۱ - آقای مجید محققیان فرزند محمود کد نامزد ۲۱۸۶

۳۴۲ - آقای مجید محققیان فرزند امیر کد نامزد ۲۱۸۷

۳۴۳ - آقای رمضانعلی محمدباقری خوراسگانی فرزند محمد کد نامزد

 ۳۴۴ - آقای منوچهر محمدحسینی فرزند بازفتی کد نامزد ۲۱۸۹

 ۳۴۵ - خانم الهه محمدزاده فرزند رمضان کد نامزد ۲۱۹۱

 ۳۴۶ - آقای رضا محمدمؤمنی فرزند جواد کد نامزد ۲۱۹۲

 ۳۴۷ - آقای جمشید محمدنقی فرزند امیر کد نامزد ۲۱۹۴

 ۳۴۸ - آقای جواد محمدی فرزند جمال کد نامزد ۲۱۹۵

 ۳۴۹ - خانم راضیه محمدی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۹۶

 ۳۵۰ - خانم زهرا محمدی فرزند علی کد نامزد ۲۱۹۷

 ۳۵۱ - آقای سیدهدا محمدی فرزند سیدمجتبی کد نامزد ۲۱۹۸

۳۵۲ - آقای علی محمدی فرزند حیدراقا کد نامزد ۲۱۹۹

 ۳۵۳ - آقای کورش محمدی فرزند حسن کد نامزد ۲۲۱۲

۳۵۴ - آقای محمد محمدی فرزند اصغر کد نامزد ۲۲۱۵

۳۵۵ - آقای محمدمهدی محمدی مشهور به مهدی محمدی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۲۱۶

 ۳۵۶ - خانم مینا محمدی فرزند محمود کد نامزد ۲۲۱۷

 ۳۵۷ - آقای رحمت اله محمدی فشارکی فرزند حسن کد نامزد ۲۲۴۲

۳۵۸ - آقای عبدالرسول محمدی قلعه سفیدی فرزند نبی اله کد نامزد ۲۲۴۵

۳۵۹ - آقای امیر محمودی روش فرزند حمید کد نامزد ۲۲۴۸

 ۳۶۰ - آقای خدایار مختاری کرچگانی مشهور به دکتر خدایار فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۲۵۲

۳۶۱ - آقای علیرضا مختاری همامی فرزند دریاقلی کد نامزد ۲۲۵۴

۳۶۲ - خانم حکیمه السادات مدنی فرزند سیدمحمدعلی کد نامزد ۲۲۵۷

 ۳۶۳ - خانم محبوبه مرادی فرزند یداله کد نامزد ۲۲۵۸

۳۶۴ - خانم سمیرا مریخ فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۲۶۲

۳۶۵ - آقای محسن مزدبران فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۲۶۴

 ۳۶۶ - آقای مجید مزروعی فرزند علی کد نامزد ۲۲۶۵

۳۶۷- آقای مصطفی مزروعی فرزند کمال کد نامزد ۲۲۶۷

۳۶۸ - آقای مهدی مزروعی سبدانی فرزند مرتضی کد نامزد ۲۲۶۸

۳۶۹ - آقای مجتبی مستاجران گورتانی فرزند نصراله کد نامزد ۲۲۷۲

۳۷۰ - آقای سیدعلی مستجاب الدعواتی مشهور به مستجابی - سلیم فرزند سیدمجتبی کد نامزد ۲۲۷۴

 ۳۷۱ - آقای مهدی مستغنی اصفهانی فرزند حسین کد نامزد ۲۲۷۵

۳۷۲ - آقای احمدرضا مصور مشهور به احمد مصور فرزند اصغر کد نامزد ۲۲۷۶

۳۷۳- آقای مجید مظاهری کرونی فرزند محمد کد نامزد ۲۲۷۹

۳۷۴ - آقای احمدرضا معینی فرزند مسیب کد نامزد ۲۲۸۴

۳۷۵ - خانم الهه مقاره عابد فرزند محمد کد نامزد ۲۲۸۶

۳۷۶ - آقای نصیر ملت فرزند قدم کد نامزد ۲۲۸۹

 ۳۷۷ - آقای مهدی منتظری قهجاورستانی فرزند رضا کد نامزد ۲۲۹۱

۳۷۸ - آقای منصور منصوری فرزند رضا کد نامزد ۲۲۹۶

۳۷۹ - آقای سیامک منصوری بیدکانی فرزند قپانی خان کد نامزد ۲۲۹۷

۳۸۰- خانم سمیه منصوری حبیب آبادی فرزند ولی الله کد نامزد ۲۲۹۸

۳۸۱ - آقای ابراهیم منصوری حسن آبادی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۱۱

۳۸۲- آقای هادی مهدوی نیا فرزند علی رضا کد نامزد ۲۴۱۲ ۳۸۳

۳۸۳- آقای علیرضا مهدی فرزند اسفندیار کد نامزد ۲۴۱۴

۳۸۴ - آقای علی مهرابی فرزند عزیزاله کد نامزد ۲۴۱۶

۳۸۵ - آقای منوچهر مهروی پور مشهور به محوری-مهرعلی-مهدوی فرزند میرزاآقا کد نامزد ۲۴۱۷

۳۸۶- خانم سمیه مهری اصفهانی فرزند سعید کد نامزد ۲۴۱۸

۳۸۷- آقای سیدحسین موسوی فرزند سیدعبداله کد نامزد ۲۴۱۹

۳۸۸ - آقای سیدعارف موسوی فرزند سیدخلیل کد نامزد ۲۴۲۱

۳۸۹ - آقای سیدعرفان موسوی فرزند سیدسعید کد نامزد ۲۴۲۲

۳۹۰- آقای سیدعلی موسوی فرزند سیدعلی ضامن کد نامزد ۲۴۲۴

۳۹۱- آقای سیدجلال موسوی نیا فرزند سیدعلی کد نامزد ۲۴۲۸

 ۳۹۲ - آقای محسن موسی زاده فرزند حسن کد نامزد ۲۴۲۹

 ۳۹۳ - آقای رسول میرباقری فرزند عباس کد نامزد ۲۲۴۱

 ۳۹۴ - خانم الهام میرزاآقائی فرزند حسن کد نامزد ۲۲۴۵

 ۳۹۵ - خانم زهرا میرزاکریمی اصفهانی فرزند غلامعلی کد نامزد ۲۴۴۶

۳۹۶ - آقای مصطفی میرزائی فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۲۴۷

 ۳۹۷- خانم نسرین میرزائی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۴۴۸

۳۹۸- آقای مهدی میرقادری مشهور به محمد فرزند رضا کد نامزد ۲۴۵۲

۳۹۹ - آقای سیدجواد میرمعصومی فرزند سیدعلی کد نامزد ۲۴۵۴

 ۴۰۰ - آقای سیدمهدی میرمیران فرزند سیدابوتراب کد نامزد ۲۴۵۵

۴۰۱ - خانم آفرین ناجی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۴۵۶

 ۴۰۲ - آقای مجید نادرالاصلی فرزند احمد کد نامزد ۲۴۵۷

۴۰۳ - آقای فرهاد ناطقی فرزند نظرعلی کد نامزد ۲۴۶۱

 ۴۰۴ - آقای علیرضا ناظریان فرزند بهرام کد نامزد ۲۴۶۲

 ۴۰۵ - آقای علی ناظری ناغانی فرزند داریوش کد نامزد ۲۴۶۴

۴۰۶ - آقای شاهین ناظمی فرزند محمدتقی کد نامزد ۲۴۶۵

۴۰۷ - آقای محسن ناظمی اشنی فرزند مسعود کد نامزد ۲۴۶۶

۴۰۸ - آقای عباس نافذ فرزند مهدی کد نامزد ۲۴۶۷

 ۴۰۹ - آقای صادق نامداریان فرزند علی کد نامزد ۲۴۶۸

 ۴۱۰ - آقای مصطفی نباتی نژاد مشهور به مصطفی نباتی فرزند محمود کد نامزد ۲۴۶۹

۴۱۱ - آقای حسین نجارخدابخش فرزند عباس کد نامزد ۲۴۷۲

۴۱۲ - آقای احمدرضا نجارزادگان مشهور به اباصالح فرزند رضا کد نامزد ۲۴۷۴

۴۱۳ - آقای فرزاد نداف فرد فرزند خلیل کد نامزد ۲۴۷۶

۴۱۴- خانم پروین ندیمی شهرکی فرزند پرویز کد نامزد ۲۴۷۷

۴۱۵- آقای سیداحمد نسب موسوی مشهور به موسوی فرزند محمود کد نامزد ۲۴۷۸

۴۱۶- آقای بهروز نصرآزادانی فرزند صفر کد نامزد ۲۴۷۹

۴۱۷ - آقای احسان نصراصفهانی فرزند مصطفی کد نامزد ۲۴۸۱

۴۱۸- آقای رسول نصراصفهانی فرزند مصطفی کد نامزد ۲۴۸۲

 ۴۱۹ - آقای علیرضا نصراصفهانی فرزند عباس کد نامزد ۲۴۸۴

۴۲۰ - آقای مرتضی نصراصفهانی - فرزند محمد کد نامزد ۲۴۸۵

 ۴۲۱ - آقای حمید نصری نصرآبادی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۸۷

 ۴۲۲ - آقای عباسعلی نصوحی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۸۹

۴۲۳- آقای علی نصیرزاده فرزند احمد کد نامزد ۲۴۹۱

۴۲۴- آقای مهرداد نصیرزاده ونهری فرزند مهدی کد نامزد ۲۴۹۲ ۴۲۵

۴۲- آقای علی نصیری فرزند فرخ زاد کد نامزد ۲۴۹۴ ۴۲۶

۴۲۵- آقای جواد نظیفی گنجه فرزند عروجعلی کد نامزد ۲۴۹۶ ۴۲۷

۴۲۶- آقای مسعود نعمت اللهی فرزند حبیب اله کد نامزد ۲۴۹۷  ۴۲۸

۴۲۷- آقای محمد نفیسی مشهور به محمد نفیسی فرزند جعفر کد نامزد ۲۴۹۸ ۴۲۹

۴۲۸- آقای مرتضی نقشوار فرزند نجات اله کد نامزد ۲۴۹۹ ۴۳۰ - آقای سیدعلی نقوی فرزند سیداحمد کد نامزد ۲۵۱۱ ۴۳۱

۴۲۹- آقای احسان نمازی ردانی فرزند مرتضی کد نامزد ۲۵۱۴ ۴۳۲

۴۳۰- آقای سیداحمد نوربخش غفاری دهکردی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۵۱۶ ۴۳۳

۴۳۱- آقای محمد نورصالحی فرزند عباس کد نامزد ۲۵۱۷

۴۳۲ - آقای مهراب نوروزی فرزند خسرو کد نامزد ۲۵۱۸ ۴۳۵

۴۳۳- خانم مهناز نیکبخت فرزند محمد کد نامزد ۲۵۱۹

۴۳۶ - خانم شیدا نیک مهر فرزند رضا کد نامزد ۲۵۲۱

۴۳۷- آقای مهدی نیک نهاد فرزند محمود کد نامزد ۲۵۲۲ ۴۳۸

۴۳۸- آقای ایوب هارونی فرزند امراله کد نامزد ۲۵۲۶

۴۳۹ - خانم مرضیه هاشمی فرزند رضا کد نامزد ۲۵۲۸

 ۴۴۰ - آقای سیدمهرداد هاشمیان اصفهانی فرزند حسن کد نامزد ۲۵۲۹

۴۴۱- آقای امیر هرمزی نصیری فرزند قدرت اله کد نامزد ۲۵۴۲

۴۴۲ - آقای مجید وکیلی فرزند فضل اله کد نامزد ۲۵۴۷

۴۴۳ - خانم مرضیه وکیلی اسفنگره فرزند زلفعلی کد نامزد ۲۵۴۸

۴۴۴ - آقای داریوش وکیلی سهرفروزانی فرزند یداله کد نامزد ۲۵۵۱

۴۴۵ - خانم فاطمه ولیخانی فرزند منصور کد نامزد ۲۵۵۲ ۴۴۶

۴۴۶- آقای سعید یادگاری فرزند محمود کد نامزد ۲۵۵۴

۴۴۷ - آقای محمدحسن یاری فرزند کریم کد نامزد ۲۵۵۶

۴۴۸- آقای محمد یزدانیان فرزند علی کد نامزد ۲۵۵۹

۴۴۹ - آقای حامد یزدیان مشهور به دکتر یزدیان فرزند احمد کد نامزد ۲۵۶۱

 ۴۵۰ - خانم بهاره یوسفی مهر فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۵۶۲

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری اصفهان، نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۱۳ نفر اسـت، رأی دهـندگان در روز

دیدگاه / پاسخ