حالت شب
  • Wednesday, 17 July 2024
زاینده رود برای عید باز نمیشود/ جبر دولت ها مانع از تخصیص آب به کشاورزان میشوند

امیدی به عدالت و اجرای قانون نیست

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

زاینده رود برای عید باز نمیشود/ جبر دولت ها مانع از تخصیص آب به کشاورزان میشوند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفت: زاینده رود برای کشت بهاره اردیبهشت ماه سال 1400 باز میشود.

اسفندیار امینی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت:  کشاورزان داران دو سهم غله کاری و صیفی کاری هست اما در جبر این دولت ها هر زمانی که شرب و صنعت، یزد، چهارمحال بختیاری و کاشان سیراب شدند و آبی اضافه آمد حقابه داران سهم خواهند برد.

وی بیان داشت: از اول اردیبهشت ماه کشت بهاره آغاز میشود و با توجه به میزان بارندگی ها در اردیبهشت ماه و هماهنگی ما بین کشاورزان شرق و غرب برای تخصیص آب برنامه ریزی میشود.


بیشتر بخوانید؛ 

زاینده رود فعلا باز نمی شود


دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان از شش شهرستان حقابه دار زاینده رود خبر داد  و ادامه داد: کشاورزان امروز در وضعیتی قرارگرفتند که نمی دانند آیا زمین کشاورزی به درد آنها می خورد یا خیر و هر باری شاهد یکسری مصوباتی بودیم مثل مصوبات شورای عالی آب، مصوبات شورای امنیت و جلسات کارگروه سازگاری با آب که هیچ یک نتوانست حق کشاورزان را ادا کند.

وی اعلام کرد:  میزان آبی که به کشاورزان اختصاص می دهند از محل سد نیست بلکه از محل مصرف آب است.

امینی تخصیص یک میلیارد و 50 میلیون متر مکعب آب را گزینه پیشنهادی امسال اعلام کرد و بیان داشت: در حال حاضر 50 درصد از این میزان تخصیص نیافته است و با وجودی که وضعیت بارندگی مشابه سال 97 بوده اگر در آن سال برای چهار محال بختیاری 40 میلیون متر مکعب آب در نظر گرفته شده بود امسال این رقم به 124 میلیون متر مکعب رسیده است و برای یزد در سال 97، 50 میلیون متر معب و امسال به 70 میلیون متر مکعب آب رسیده است.

دیدگاه / پاسخ