حالت شب
  • 20 بهمن، 1401
سه روز دیگر زاینده رود پر آب میشود

بر اساس کمیته سازگاری با کم آبی مقرر شد 250 میلیون متر مکعب آب برای آبیاری باغات غرب و شرق و محیط زیست اختصاص یابد اما مسئولان امر حوزه کشاورزان شرق اصفهان می گویند تا زمان بازگشایی آب از تصویب نهایی طرح اطلاعی ندارند.

به دنبال اعتراضات گسترده کشاورزان شرق

سه روز دیگر زاینده رود پر آب میشود

 بدنبال تخصیص آب برای آبیاری باغات کشاورزان غرب اصفهان، هشدار آغاز اعتراضات کشاورزان شرق از سوی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان در حالی داده شد  که وعده تخصیص آب برای زنده نگهداشتن باغات شرق و کشت های موجود از سوی متولیان امر در 20 تیرماه داده شد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، باغات غرب اصفهان که از 9 تیرماه با افزایش خروجی سد زاینده رود آبیاری شدند، کشاورزان شرق اعلام کردند، به همان میزان آب باید برای آبیاری باغات شرق اصفهان تخصیص یابد که این مسئله دلیل تجمع کشاورزان شد. 


بیشتر بخوانید؛

مصوبه ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب را عملیاتی کنید


در پی تجمعات چند روزه کشاورزان در مقابل استانداری و آسیب زدن به تعدادی از کشاورزان با باتون و اسپری فلفل باعث جریحه دار شدن روحیه  مردم شد و با اعتراضات جمع کثیری از کشاورزان بدنبال حمایت از شهروندان آسیب دیده اصفهان ، مسئولان برای دلجویی از آنها تصمیم به تخصیص آب به کشاورزان شرق کردند.

تخصیص آب برای زمین های کشاورزی شرق اصفهان در حدی نیست که بتوانند کشت جدیدی صورت بگیرد زیرا که برای کشت هر نوع محصولی باید تا 90 روز آب اختصاص یابد و این در حالی که تنها 10 روز آب باز میشود.

حجم آب تخصیص یافته برای نگهداشتن کشت های موجود و باغات شرق به گفته متولیان امر کشاورزی مشخص نیست زیرا که بارها مصوبه کمیته سازگاری با کم آبی به آب منطقه ای ارائه شده است اما هر مرتبه تغییر کرده است.

بر اساس کمیته سازگاری با کم آبی مقرر شد 250 میلیون متر مکعب آب برای آبیاری باغات غرب و شرق و محیط زیست اختصاص یابد  اما مسئولان امر حوزه کشاورزان شرق اصفهان می گویند تا زمان بازگشایی آب از تصویب نهایی طرح اطلاعی ندارند.

با میزان آب اختصاصی برای کشاورزی شرق اصفهان در 10 روز تنها میتوان یونجه و علوفه کشت کرد و برای زنده نگهداشتن کشت های ریشه ای اقدام کرد.

گفتنی است 9 تیرماه آب برای آبیاری باغات غرب اصفهان باز شد و به منظور بازگشایی آب برای کشاورزان شرق اصفهان عده ای از کشاورزان خواستار بازگشایی آب در فصل پاییز شدند که به اعتقاد مسئولان حوزه کشاورزی تا فصل پاییز با توجه به روند خشکسالی موجود آبی باقی نمی ماند و در مقابل آنها کشاورزانی بودند که برای نگهداشت باغات شرق و کشت های موجود جلوگیری از خشکسالی مطالبه آب را در این ماه داشتند که نهایتا به نتیجه رسید 

 

دیدگاه / پاسخ