حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
مصوبه ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب را عملیاتی کنید

اگر مقامات اطلاعاتی و امنیتی و قضائی عضو کارگروه سازگاری با کم آبی استان، به تخلفات قبلی در خصوص نگارش خلاف واقع مصوبات کارگروه رسیدگی کرده بودند، شاهد این نبودیم که مقامات مسئول در استانداری نظرات خود را به عنوان مصوبه کارگروه اعلام کنند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

مصوبه ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب را عملیاتی کنید

 

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: مقرر شد کمیته مشترک اصناف کشاورزی استان و شرق و غرب و جهادکشاورزی و آب منطقه ای مصوبه 250 میلیون متر مکعب آب را عملیاتی کنند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، از ۳ ماه پیش تاکنون چند بار مصوبه گرفته شد و مصوبات کارگروه و شورای تامین و جلسه با دادستان برای کشاورزان قرائت شد اما باز هم مصوبات توسط استانداری تغییر داده شد.

وی بیان داشت: وقتی نمی توانید جلوی چهارمحال و یزد و صنایع را بگیرید که از حقابه های کشاورزان اصفهان برداشت نکنند چرا کشاورزان را به بازی گرفته اید؟

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان از برخورد تحقیر آمیز با  صنف کشاورزی و کشاورزان توسط مقامات استانی خبر داد و افزود: نحوه تخصیص اب برای باغات غرب و شرق صرفا عامل بروز اختلافات بین کشاورزان در این دو منطقه شده است که مسئولیت اتفاقات احتمالی با چه کسانی است.

وی با اشاره به اینکه تلاش های زیادی صورت گرفت و هزینه های بالایی داده شد که بتوانیم اختلافات ساختگی بین شرق و غرب اصفهان را مدیریت و تا حدودی حل کنیم، چرا مجددا با این تصمیمات هماهنگ نشده ، مجددا ایجاد تنش و اختلاف میکنید، اضافه کرد: اگر مقامات اطلاعاتی و امنیتی و قضائی عضو کارگروه سازگاری با کم آبی استان، به تخلفات قبلی در خصوص نگارش خلاف واقع مصوبات کارگروه رسیدگی کرده بودند، شاهد این نبودیم که مقامات مسئول در استانداری نظرات خود را به عنوان مصوبه کارگروه اعلام کنند تا دوباره مناطق مختلف حوضه زاینده رود را رودرروی همدیگر قرار دهند.

دیدگاه / پاسخ