حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
شماره 355 هفته نامه نگاه کویر یکشنبه 21 خرداد ماه 1402 منتشر شد

در این شماره میخوانید:

فرونشست زمین؛ داغ حفره‌های دلهره بر تن تشنه اصفهان

شماره 355 هفته نامه نگاه کویر یکشنبه 21 خرداد ماه 1402 منتشر شد

nhkg,n 

 

 

 

 

 

دانلود فایل یکجا

 
 
 

دیدگاه / پاسخ