حالت شب
  • Thursday, 30 May 2024
شناسایی سویه جدید کرونا در ایران، پای BA2 به کشور باز شد

شناسایی سویه جدید کرونا در ایران، پای BA2 به کشور باز شد

 باخبرباش مسعود یونسیان گفت: بیش از ۹۴ درصد کل موارد کرونا در دنیا BA۲ است. شناسایی دو زیر گونه جدید XD و XE هم جای نگرانی ندارد و موارد ابتلا به این دو سویه در دنیا اندک است.

۹۹.۸ درصد موارد کرونا در دنیا امیکرون BA ۱.۱، BA۱ و BA۲ است.

دو سویه جدید "XD" (ترکیبی از ویروس دلتا و اُمیکرون) و "XE" (ترکیبی از زیرسویه BA ۱ و BA ۲) هستند و موارد ابتلا به XD معدود بوده و تعداد موارد ابتلا به XE کمتر از هزار مورد گزارش شده است.

پیش تر حسن رودگری مدیر پژوهش سازمان نظام پزشکی کشور گفته بود: افزایش ناگهانی کرونا در کشورهای مختلف ناشی از امیکرون BA.۲ است. در چین که اخیرا قرنطینه شدیدی در شانگ‌های انجام داد؛ یک زیرگروه جدید به نام BA.۱.۱ هم در کنار BA.۲ گزارش شده که در خود چین و سایر نقاط جهان گزارشی از آن نبوده است.

دیدگاه / پاسخ