حالت شب
  • 07 بهمن، 1401
شکایت مشترکین از کیفیت آب به صورت حضور پیگیری میشود

در صورتی که آب چاه در روستایی کیفیت مناسب نداشته باشد به طور قطع برای شرب استفاده نمی شود و آب مورد نیاز این گونه روستاها به وسیله تانکرهای سیار تامین می شود.

مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب آبفای استان اصفهان

شکایت مشترکین از کیفیت آب به صورت حضور پیگیری میشود

به گزارش خبرنگار باخبرباش، مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب آبفای استان اصفهان ضمن تاکید بر لزوم کار شبانه روزی همکاران در شرایط بحران گفت: هرگونه شکایت مشترکین از کیفیت آب به صورت تک به تک و حضوری بررسی می شود.

فهیمه امیری با اشاره به این که عمده آب شرب مورد نیاز شهرها و روستاهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ از آب تصفیه خانه بابا شیخعلی تامین می شود، افزود: در شرایط کم آبی و ساعات اوج مصرف تعدادی از چاه ها با هماهنگی واحد کنترل کیفی وارد مدار می شوند.

وی با اشاره به اینکه 22 آزمایشگاه میکروبی و 5 آزمایشگاه شیمیایی بر سلامت و کیفیت آب شرب نظارت دارند، گفت: به همین دلیل ممکن است مردم تغییری در مزه آب احساس کنند اما به لحاظ کیفیت و سلامت آب شرب از هر لحاظ مطمئن باشند زیرا سلامت شهروندان خط قرمز شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان است.

وی افزود: در صورتی که آب چاه در روستایی کیفیت مناسب نداشته باشد به طور قطع برای شرب استفاده نمی شود و آب مورد نیاز این گونه روستاها به وسیله تانکرهای سیار تامین می شود.

امیری کلر سنجی روزانه را از وظایف اصلی آزمایشگاه ها دانست و بر شست و شوی مداوم مخزن های آب و سرویس و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه ها تاکید کرد.

شایان ذکر است 22 آزمایشگاه میکروبی و پنج آزمایشگاه شیمیایی در سطح استان، کار سنجش سلامت و کیفیت آب را در تمام شهرها و روستاهای تحت پوشش برعهده دارند.

دیدگاه / پاسخ