حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
شکایت مشترکین از کیفیت آب به صورت حضور پیگیری میشود

در صورتی که آب چاه در روستایی کیفیت مناسب نداشته باشد به طور قطع برای شرب استفاده نمی شود و آب مورد نیاز این گونه روستاها به وسیله تانکرهای سیار تامین می شود.

مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب آبفای استان اصفهان

شکایت مشترکین از کیفیت آب به صورت حضور پیگیری میشود

به گزارش خبرنگار باخبرباش، مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب آبفای استان اصفهان ضمن تاکید بر لزوم کار شبانه روزی همکاران در شرایط بحران گفت: هرگونه شکایت مشترکین از کیفیت آب به صورت تک به تک و حضوری بررسی می شود.

فهیمه امیری با اشاره به این که عمده آب شرب مورد نیاز شهرها و روستاهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ از آب تصفیه خانه بابا شیخعلی تامین می شود، افزود: در شرایط کم آبی و ساعات اوج مصرف تعدادی از چاه ها با هماهنگی واحد کنترل کیفی وارد مدار می شوند.

وی با اشاره به اینکه 22 آزمایشگاه میکروبی و 5 آزمایشگاه شیمیایی بر سلامت و کیفیت آب شرب نظارت دارند، گفت: به همین دلیل ممکن است مردم تغییری در مزه آب احساس کنند اما به لحاظ کیفیت و سلامت آب شرب از هر لحاظ مطمئن باشند زیرا سلامت شهروندان خط قرمز شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان است.

وی افزود: در صورتی که آب چاه در روستایی کیفیت مناسب نداشته باشد به طور قطع برای شرب استفاده نمی شود و آب مورد نیاز این گونه روستاها به وسیله تانکرهای سیار تامین می شود.

امیری کلر سنجی روزانه را از وظایف اصلی آزمایشگاه ها دانست و بر شست و شوی مداوم مخزن های آب و سرویس و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاه ها تاکید کرد.

شایان ذکر است 22 آزمایشگاه میکروبی و پنج آزمایشگاه شیمیایی در سطح استان، کار سنجش سلامت و کیفیت آب را در تمام شهرها و روستاهای تحت پوشش برعهده دارند.

دیدگاه / پاسخ