حالت شب
  • Thursday, 18 April 2024
علی قاسم زاده با کسب آرا کامل، شهردار اصفهان شد

علی قاسم زاده با کسب آرا کامل، شهردار اصفهان شد

امروز "علی قاسم زاده" با کسب آرا کامل  از اعضای شورای شهراصفهان، سکان دار شهرداری کلان شهر شد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، علی قاسم زاده امروز از رقیب خود که محمد علی احمدی بود، پیشی گرفت.

وی پیش از این مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري در بین سالهای 82 تا 86 بوده است.

گفتنی است از حدود یک ماه پیش تاکنون و با ارائه یک لیست 100 نفره برای شهرداری اصفهان ، طی چند مرحله بررسی علی قاسم زاده در حالی بعنوان شهردار اصفهان پا برجا ماند که در همان ابتدا  سقایی نژاد و جمالی نژادانصراف دادند.

وی فعال سیاسی اصولگرا و از مدیران شهرداری اسبق بوده است که در جلسه دفاعیه خود اعلام کردک  باید فرایندها را کوتاه کنیم چرا که علت خیلی از مفاسد ایجاد شده ،  طولانی شدن فرایندها است و بر اجرای دقیق طرح هوشمندسازی در راستای بروزرسانی سیستم اصفهان تاکید دارم که باعث می‌شود ارزش امضا کم شود .

وی گفت: از مسیر منابع انسانی موثر ،خطا یا سوء استفاده آن‌ها به حداقل برسد. ما این توانایی را داریم که شهرداری زمینه‌هایی را فراهم کند که برای کسب و کارها ایجاد شود چرا که در بخشی از کسب و کارها ظرفیت ملی شدن را داریم و می‌توانیم مدعی  شده و با جذب گردشگر می‌توانیم رونق فروانی در اقتصاد شهر فراهم کنیم.

قاسم زاده گفت: ما حدود ۶۵ منطقه ی محروم داریم که ۲۴ تا از آن ها خیلی محروم و کم برخوردار هستند که قطعا در اولویت پروژه‌های عمرانی محله‌ایی هستند.

پیش از این "علیرضا صلواتی، علیرضا قاری القران، علی قاسم زاده، رضامختاری و محمد علی احمدی" پنج گزینه نهایی برای شهرداری اصفهان انتخاب شدند که در انتها دو گزینه "علی قاسم اده و محمد علی احمدی" رقیب یکدیگر برای سکان داری شهردار شدند و امروز "علی قاسم زاده" گزینه نهایی و شهردار کلان شهر انتخاب شد.

دیدگاه / پاسخ