حالت شب
  • Thursday, 18 April 2024
محکومیت باشگاه ذوب آهن در کمیته تعیین وضعیت فوتبال

محکومیت باشگاه ذوب آهن در کمیته تعیین وضعیت فوتبال

به گزارش خبرگزاری باخبرباش  و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت آرای جدید خود را در خصوص پرونده‌های مطروحه به شرح زیر اعلام کرد:

* با توجه به شکایت محمد سلطانی مهر از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۸۰۱ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴۸ میلیون و ۸ هزار و ۸۴۴ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۹۷۱ میلیون و ۶۲ هزار و ۱۹۹ ریال قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت رضا قنبری از باشگاه شهروند ساری، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت ناصر عجم از باشگاه فوتسال گهر زمین سیرجان، این باشگاه به پرداخت ۴۱۶ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹ میلیون و۶۸ هزار و ۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۱۳۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* با توجه به شکایت علی مفرد از باشگاه گل ریحان البرز، کمیته وضعیت بازیکنان مستند به اقاله مورخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰ علی مفرد را به عنوان بازیکن فاقد قرارداد (آزاد) تلقی نموده و وی می‌تواند پس از ثبت مراتب اقاله قرارداد در سازمان لیگ فوتبال، مجدداً توسط باشگاه جدید مورد ثبت نام قرار گیرد.

* در پرونده شکایت مهدی خرمی از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵ میلیون و ۹۹۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

* در پی شکایت ابراهیم عالی از باشگاه شهدا بابلسر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱ میلیون و ۷۷۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۳۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

دیدگاه / پاسخ