حالت شب
  • Thursday, 18 April 2024
تهمت گران فروشی و احتکار به تولید کننده ها/مرغ داران اعتمادی به حاکمیت ندارند

پاکزاد در حالی خبر از نظارت و عضویت 14 نهاد و ارگان متولی ستاد تنظیم بازار داد که امروزه آشفتگی بازار صدای اعتراض مردم را بلند کرده است.

دبیر انجمن صنفی مرغ داران گوشتی استان اصفهان

تهمت گران فروشی و احتکار به تولید کننده ها/مرغ داران اعتمادی به حاکمیت ندارند

 دبیر انجمن صنفی مرغ داران گوشتی استان اصفهان گفت: مرغداران اعتمادی به حاکمیت ندارند و به علت برخوردهای قرون وسطایی با مرغداران از سوی دولتی ها، دیگر تمایلی به جوجه ریزی ندارند و عطایش را به لقایش بخشیدند.

پاکزاد در گفت و گو با خبرنگار باخبرباش اظهار داشت: امسال سومین بار است که قیمت مرغ را تغییر دادند و هر باری با وعده وام و تسهیلات به مرغداران، مرغداران را راضی کردند امادریغ از پرداخت وام به تولید کننده های مرغ.

وی بیان داشت: در خردادماه زمانی مرغ را کیلویی 6 هزار و 500 شده است این در حالی که اسفند سال گذشته هر کیلو مرغ به 8 هزار و 550 رسیده بود، در مرحله دوم آبان ماه زمانی که راه ها را بستند و مرغدارن به خاطر تعطیلی یکماه دچار ضرر شدند  و مرغ به جای کیلوی 14 هزار تومان، 12 هزار تومان رساندند و در مرحله سوم هم اکنون که مرغ را 21 هزار و 500 مصوب کردند.


بیشتر بخوانید؛ 

مرغ هایی که شبانه از استان خارج میشود/ اشکال در شبکه توزیع عامل اصلی گرانی ها


دبیر انجمن صنفی مرغ داران گوشتی استان اصفهان با اشاره به اینکه از 2 هزار واحد تولیدی مرغداری نصف آن فعال است، اضافه کرد: امروزه مرغدار یک شغل پر ریسکی شده است و بیش از اینکه سودآور باشد، آسیب زا شده است و مرغدار با انواع بیماری های مختلف و نبود نهاده ها و افزایش قیمت آن و غیره  مواجه هست و سرمایه گذاری در مرغداری ها ریسک دارد.

پاکزاد در حالی خبر از نظارت و عضویت 14 نهاد و ارگان متولی ستاد تنظیم بازار داد که امروزه آشفتگی بازار صدای اعتراض مردم را بلند کرده است.

دیدگاه / پاسخ