حالت شب
  • 17 آذر، 1402
نرخ رشد اعتیاد در جامعه تحصیلکرده و مرفه غیرقابل انکار است

نرخ رشد اعتیاد در جامعه تحصیلکرده و مرفه غیرقابل انکار است

سخنگوی بهزیستی اصفهان گفت: تجربه نشان داده است که بالغ بر 40 درصد از معتادین از خانواده مرفه هستند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، محمد رضا عسگریان اعتیاد در بین جامعه ثروتمندان را رقم قابل توجهی دانست و گفت: به موازات گسترش اعتیاد در خانواده های فقیر و حاشیه نشین جامعه  شاهد گسترش آن در طبقه مرفه وتحصیلکرده هستیم .

وی بیان داشت: اگر به صورت پایلوت یکی از مراکز گذری کاهش آسیب معتادین تزریقی را مدنظر قرار دهیم زیر 50 درصد از مراجعین به این مرکز از جامعه مرفه و تحصیلکرده هستند.

سخنگوی بهزیستی اصفهان هم اکنون نرخ  اعتیاد در قشر بی سواد و فقیر  بیش از جامعه تحصیلکرده  و مرفه است، گفت:  پول تو جیبی های زیاد، عدم برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان از سوی خانواده وعدم مدیریت فرزندان از سوی والدین، آزادی های بیش از اندازه ، نداشتن مهارت های لازم از دلایل شیوع اعتیاد در بین خانواده های مرفه و متمول است.

وی با اشاره به اینکه تحقیق علمی در حوزه میزان درگیری و درصد تحصیلکرده ها و قشر ثروتمند جامعه با اعتیاد نیست اما 20 سال سابقه  کارم با معتادین نشان میدهد که بین 10 تا 15 درصد مراجعین از قشر تحصیلکرده هستند .

عسگریان  با اظهار اینکه 60درصد مراجعین به مرکز گذری کاهش آسیب معتادین از قشر فقیر جامعه هستند که ضعف فرهنگی، فقر و محیط های آلوده آنها از دلایل عمده روی به مواد مخدر میشود و بیشتر ساقی می شوند که هم درآمدزایی کنند هم مواد مصرفی خود را تامین کنند.

عسگریان گفت: بنابر احادیث شکم گرسنه دین و ایمان ندارد و با مواد مخدر آرام می گیرند.

دیدگاه / پاسخ