حالت شب
  • 08 فروردین، 1402
نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اصفهان ۱۵ درصد است

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در اصفهان ۱۵ درصد است

 به گزارش باخبرباش به نقل از ایرنا مهدی میرقادری افزود: زنان نسبت به مردان در انتخاب شغل به صورت انتخابی و محتاطانه و بر اساس نقش خانوادگی خود عمل می کنند.

وی با بیان اینکه آمارها نیز حاکی از این واقعیت است، افزود: نرخ مشارکت اقتصادی مردان در اصفهان ۶۹.۷ درصد و بطور تقریبی چهار برابر زنان است؛ این مساله تمایل کمتر زنان برای ورود به بازار کار را نشان می دهد.

میرقادری گفت: پژوهش ها نشان داده است مهمترین دلیل نبود تمایل زنان برای حضور در بازار کار، مسوولیت های خانوادگی و سپس موارد دیگر مانند دلسردی از یافتن کار مناسب، بی نیازی از انجام کار و نیز شرایط خاص زنان از جمله دوره بارداری است.

وی ادامه داد: مسوولیت های خانوادگی در جامعه زنانِ دانش آموخته نیز همچنان مهمترین دلیل اما با درجه اهمیت کمتر، نشان دهنده بخش زیادی از نبود تمایل آنان به حضور در بازار کار است.

این کارشناس اشتغال با بیان اینکه نتایج آماری منطبق با شواهد و مشاهدات میدانی برای بازه های سنی مختلف حاکی از تفاوت در تمایل به ورود به بازار کار است، افزود: زنان برای یافتن شغل مناسب، بیشتر از مردان در دوره های کارورزی، توانمندسازی و مهارتی شرکت می کنند که مشارکت حدود ۷۰ درصد آنها در طرح های کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی موید این موضوع است.

میرقادری افزود: حضور فعال و ۲۴ درصدی زنان اصفهان در بخش عمومی (بنگاه های تحت مدیریت دولت) که همواره همراه با آزمون های متمرکز و رقابت قابل توجه است نشان از توجه و اراده آنها برای حضور در مشاغلی است که با وظایف و مسوولیت های خانوادگی منطبق است.

وی اضافه کرد: در این بنگاه ها قوانین و مقررات اشتغال اختصاصی زنان بطور جدی تر اجرا می شود.

میرقادری گفت: این شاخص در مقابل سهم اشتغال ۱۷.۸ درصدی مردان، بیانگر این واقعیت است که حدود ۲۴ درصد زنان شاغل اصفهان در بخش عمومی مشغول بکار هستند؛همچنین با استناد به آمارها در این زمینه تنها ۱۴ درصد از زنان فعالیت در مشاغل با ساعت کار طولانی و بیشتر از ساعت کار معمول را پذیرفته اند که در مقابل سهم ۳۱ درصدی مردان با وجود وظایف و دغدغه های خدماتی و مراقبتی آنان برای اعضای خانواده قابل قبول است.

زنان در اصفهان ۸۰ درصد مجوزهای مشاغل خانگی را دریافت کردند

مسوول دبیرخانه کارگروه اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، با بیان اینکه انجام فعالیتهای اقتصادی در محیط خانه و در کنار اعضای خانواده نیز بسیار مورد توجه زنان اصفهان است، افزود: حدود ۸۰ درصد از مجوزهای مستقل مشاغل خانگی دریافت شده در ۲ سال گذشته مربوط به زنان است.

وی ادامه داد: همچنین در انتخاب بخش اقتصادی فعالیت نیز حدود ۶۲ درصد از اشتغال شهری زنان مربوط به بخش خدمات و در رسته های های فنی و مهندسی، آموزش، سلامت، فرهنگ، توزیع و خرده فروشی است.

مسوول دبیرخانه کارگروه اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، اضافه کرد: همچنین به صورت قابل توجهی حضور کمتر زنان در بخش صنعت در مقایسه با مردان مشاهده می شود.

میرقادری با بیان اینکه انجام کار مستقل، کارفرمایی و کارآفرینی نیز مورد توجه زنان اصفهان قرار دارد، افزود: تاکنون در بخش تسهیلات اشتغال خویش فرمایی که شامل بنگاه های خانگی، خُرد و کوچک است حدود ۳۵ درصد تسهیلات پرداختی نهادهای حمایتی و ۱۸ درصد تسهیلات پرداختی دستگاه های اجرایی ثبت شده در سامانه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رصد) مربوط به زنان‌ اصفهان بوده است.

وی ادامه داد: گزارش جشنواره های کارآفرینان برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال های گذشته، حضور زنان بین متقاضیان و برگزیدگان مشهود است.

میرقادری افزود: در نهایت می توان گفت در استان اصفهان نگاه بیشتر زنان به مقوله اشتغال به این صورت است که در کنار مسوولیت های خانوادگی و شخصی و با توجه به ویژگی ها، بتوانند به معیشت و اقتصاد خانواده کمک کنند؛ البته در کنار این نگاه، بخش دیگری از زنان نیز هستند که دلایل و شرایط شخصی و خانوادگی، حضور فعال تر آنها را در فعالیتهای اقتصادی تسهیل می کند.

وی گفت: در بررسی موضوع اشتغال زنان در کنار عوامل اقتصادی باید به نظام ها و باورهای ارزشی و سنتی جامعه نیز دقت شود.

میرقادری افزود: در بسیاری از مناطق ایران و به خصوص در اصفهان، زنان نقش اصلی را در خدمات خانگی و مراقبتی برای اعضای خانواده برعهده دارند که این موضوع صرف نظر از وضعیت تحصیلات شامل زنان شاغل نیز می شود.

وی ادامه داد: گزارش طرح آمارگیری گذران وقت نشان می دهد زنان بیش از پنج ساعت و مردان حدود یک ساعت را به صورت روزانه به این موارد می پردازند، همچنین مردان به صورت متوسط بیش از پنج ساعت را برای اشتغال و فعالیت های مرتبط با دریافت مُزد سپری می کنند که این شاخص برای زنان به صورت قابل توجهی پایین تر است.

این کارشناس اشتغال اضافه کرد: بر این اساس می توان گفت که از لحاظ فرهنگی زنان در اقتصاد بخش عمده ای از خانواده های ایرانی و اصفهانی نقش حمایتی و کمکی را برعهده دارند که البته این موضوع در مورد زنان سرپرست خانوار که نقش اصلی مسوولیت های داخل و بیرون منزل را بر عهده دارند متفاوت است.

بر اساس آمار سامانه رصد، تاکنون اطلاعات ۳۷ هزار نفر از اصفهان مبنی بر اشتغال جدید در سامانه ملی رصد کشور ثبت شده که بیانگر تحقق ۴۷ درصدی تعهد اشتغال استان در سال جاری است.

همچنین بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعهد اشتغال استان اصفهان در سال ۱۴۰۱ ایجاد اشتغال برای ۸۰ هزار نفر است.

دیدگاه / پاسخ