حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
هشدار نسبت به دائمی‌شدن اعتراضات در ایران

هشدار نسبت به دائمی‌شدن اعتراضات در ایران

روزنامه دنیای اقتصاد نسبت به ادامه روند اعتراضات و دائمی شدن ناامنی در صورت عدم ورود گفتمان نخبگانی به درون حاکمیت هشدار داد. 

هشدار نسبت به دائمی‌شدن اعتراضات در ایران

این روزنامه نوشت:

 * رخدادهای اخیر با تحمیل هزینه‌های سنگین بار دیگر لزوم حسابرسی و بازنگری ساختار و فرآیندهای حاکمیتی کشور را به‌روشنی نشان داد.

* اگر این موضوع امروز به درستی تبیین و دنبال نشود بلاشک این ترک‌خوردگی‌های سیاسی و اجتماعی کشور، در آینده‌ای نه چندان دور تبدیل به شکاف‌های عظیمی خواهد شد که پر کردن آن توسط گروه‌ها و نهادهای سیاسی متشتت موجود راه به جایی نمی‌برد و کشور را با ناامنی دائمی مواجه خواهد ساخت.

 

* پس بر حاکمیت، نسل های معترض و همه دلسوزان و خیرخواهان فرض است که به درستی در این مقطع حساس به رسالت خود در جهت ترمیم و التیام زخم‌های نشسته بر پیکر هویت ملی، دینی و سرزمینی خود تلاش کنند که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و دریغ است ایران که ویران شود.

* این روزنامه در ادامه خطاب به سیاست‌مداران تاکید کرده است: مسیرهای پیش‌رو را فقط در دو راهه تداوم وضع موجود، با نام مقاومت و راه تسلیم و شکست، خلاصه نکنند و با این راهبرد انعطاف‌ناپذیر، مسیر اصلاحی سوم را با حفظ اهداف آرمانی بلندمدت و تغییر رویه‌ها در میان‌مدت، به بن‌بست نکشانند.

دیدگاه / پاسخ