حالت شب
  • 06 بهمن، 1401
تزریق اولین واکسن ایرانی کرونا به رئیس مرکز بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت

واکسن ایرانی کووید 19 محصول مشترک انیستیتو پاستور ایران و کوبا امروز در اصفهان همزمان با هفت شهر دیگر به داوطلبین ایرانی تزریق شد که در مجموعه 24 هزار نفر امروز واکسن را دریافت می کنند.

در اصفهان انجام شد

تزریق اولین واکسن ایرانی کرونا به رئیس مرکز بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت

 

امروز صبح با حضور وزیر بهداشت ، رئیس مرکز بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت و رئیس انستیتو پاستور ایران و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان سه  داوطلب ایرانی در مقابل چشم رسانه ها، واکسن انستیتو پاستور ایران را دریافت کردند

به گزارش خبرنگار باخبرباش، واکسن ایرانی کووید 19 محصول مشترک انیستیتو پاستور ایران و کوبا امروز در اصفهان همزمان با هفت شهر دیگر به داوطلبین ایرانی تزریق شد که در مجموعه 24 هزار نفر امروز واکسن را دریافت می کنند.

وزیر بهداشت در آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو پاستور ایرتنی و انستیتو فینلای کوبا اظهار داشت: کشوری که واکسن ساز شد خیلی از قدرت ها را دارد و واکسن چهاره راه تبادل علوم پزشکی و غیر پزشکی است

سعید نمکی با حضور در اصفهان اظهار داشت: امروز ایران از سر افراز ترین کشورها در عرصه واکسن  است ، 3 ماه پیش به این گفته من خندیدند و با برخی از واژه ها ریشخند کردند امروز نه به عنوان وزیر بهداشت بلکه یک معلم ایمنولوژی و یک شهروند ایرانی می گویم که ایران درخشنده ترین کشور در عرصه تولید واکسن کرونا شده است و جای تردید نیست .

وی با اشاره به اینکه این قطار امروز راه افتاده است با شش پلتفرم جداگانه کار می کنیم، ادامه داد: ایمان و اعتقاد ما هست که ما می توانیم اگر باور داشته باشیم اگر دلمان بسوزد و عاشق مردم این سرزمین باشیم .

وزیر بهداشت با اعلام اینکه از ماه های گذشته اعلام کردم اردیبهشت ماه شاهد تحول بزرگی در عرصه واکسن سازی خواهیم بود و عده ای ما را تهدید کردند، تصریح کرد:  فاز سوم واکسن ایرانی کرونا آغاز یک حرکت بزرگ در عرصه واکسن سازی است در اینده نزدیک مردم ایران با واکسن ایرانی در برابر ویروس کرونا مقاوم شوند.

وی با بیان اینکه فاز یک و دو واکسن ایرانی کرونا را مطالعه کردم و تایید میکنم ،ادامه داد: فاز حیوانی این پژوهش به خوبی پیش رفته است و امروز فاز انسانی آن را امتحان کردیم .

نمکی گفت:  هیچ ایرانی نیست که در بدنش آنتی بادی انتی پاستور را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه عده ای ما را تخطئه کردند چرا فاز سوم را آغاز کردید مگر میشود واکسن کرونا را ساخت، گفتم به این سادگی نیست اما میسر است وامروز  به این خودباوری در عرصه واکسن ایرانی رسیدیم.

تزریق اولین واکسن ایرانی کرونا به رئیس مرکز بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت

تزریق اولین واکسن ایرانی کرونا به رئیس مرکز بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت

دیدگاه / پاسخ