حالت شب
  • 09 بهمن، 1401
ورود 15000 کیلوگرم خرمای تنظیم بازار به اصفهان

ورود 15000 کیلوگرم خرمای تنظیم بازار به اصفهان

 به گزارش باخبرباش 15 تن خرما به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت در استان اصفهان عرضه شد. مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان از عرضه مستقیم انواع خرما در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت آن در ماه رمضان خبر داد و گفت: این سازمان  نسبت به تامین ۱۵ تن خرما شامل رطب مضافتی، عسلی، خاصویی و خرمای کبکاب اقدام کرد.

محسن حاج‌عابدی با اشاره به توزیع خرمای مضافتی شبکه تعاون روستایی در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: هر ساله سازمان تعاون روستایی و اتحادیه تعاون روستایی استان اصفهان در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت خرما که در ماه رمضان افزایش مصرف ایجاد می‌کند، اقدام به خرید و عرضه مستقیم خرما در سطح استان می‌کند.

وی افزود: امسال نیز این سازمان نسبت به تامین 15 تن خرما در ارقام رطب مضافتی، رطب عسلی، رطب خاسویی و خرمای کبکاب اقدام کرده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان با بیان اینکه سعی شده در یک رنج قیمتی با توجه به کیفیت و نوع خرما، قیمت‌گذاری شود گفت: بر این اساس انواع خرما معمولا از 27 هزار و 150 تومان تا 46 هزار و 500 تومان در سطح استان و فروشگاه‌های تعاونی روستایی عرضه می‌شود.

دیدگاه / پاسخ