حالت شب
  • 26 خرداد، 1400
چون رهبری را قبول دارم دید خوبی به من نداشتند/پزشکان سیکلی که هم پای پزشکان 7 ساله نسخه می پیچند

بدنبال ادغام عمودی علوم پایه و تشریحی پزشکی ، تکنسین های پزشکی جای پزشکان مجتهد را می گیرد

ناگفته های یک عضو هیئت علمی از وضعیت علوم پزشکی اصفهان

چون رهبری را قبول دارم دید خوبی به من نداشتند/پزشکان سیکلی که هم پای پزشکان 7 ساله نسخه می پیچند

من اصلاح طلب نیستم و تنها مقام معظم رهبری را قبول دارم و همین مسئله باعث شد که رئوسای مختلف علوم پزشکی اصفهان دید خوبی روی من نداشته باشند و مانع تمام فعالیت هایم شوند .

به گزارش خبرنگار باخبرباش، عاطفه قلع ریز؛ سال 68 پس از اینکه پی اچ دی رشته آناتومی را از دانشگاه انگلیس گرفتم و به ایران برگشتم، سه ماه بعد ریاست گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان را به من سپردند و سال 97 بود که به علت مخالفتم با طرح غیر علمی ادغام دروس علوم پایه  مرا از ریاست این گروه عزل کردند.

 


آنچه در این خبر می خوانید؛ 

  • ناگفته های یک عضو هیئت علمی از وضعیت علوم پزشکی اصفهان
  • طرح شکست خورده 70 سال پیش را به اسم نوآوری در دولت روحانی اجرایی کردند
  • مخالفتم با یک طرح غیرعلمی از ریاست 30 ساله ام عزلم کرد
  • چون رهبری را قبول دارم دید خوبی به من نداشتند
  • پزشکان سیکلی که هم پای پزشکان 7 ساله نسخه می پیچند

ابراهیم اسفندیاری که یکی از محققین و چهره کاملا علمی و غیر سیاسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است طی فعالیت بیش از 30 ساله خود به عنوان هیئت علمی دانشگاه مشغول به کار است که به خاطر تصمیم سیاسی مدیران و بدون اعتنا به آینده جامعه پزشکی و اهمیت به سلامتی مردم ، برنامه" ادغام عمودی علوم پایه وبالینی« که دربردارنده »ادغام افقی دروس علوم تشریحی" شد، به اسم یک نوآوری در علوم پزشکی و اینکه در اواخر دولت روحانی به اسم آنها به اتمام برسد، اقدام کردند.

اصل ماجرا از اینجا شروع شد که رئیس اموزش علوم پایه وزارت بهداشت در ان زمان به خاطراصرار دو پزشک آناتومی بدن، قید نظر مخالف 495پزشک آناتومی در کشور  را  زدند و با طرح ادغام عمودی علوم پایه و بالینی موافقت می کند  این ادغام که به صورت کاملا ناشیانه ای انجام شد و عملا دانشجو که تا دروس آناتومی بدن را نخواند و تفهیم نشود نمی تواند به درجه تشخیص بیماری و سپس درمان آن برسد.

 

طرح ادغام دروس پایه پزشکی، پزشکان را در حد یک تکنسین تنزل می دهد

70 سال پیش در دنیا این طرح در 40 دانشگاه دنیا در حالی به اجرا درآمد که شکست خورد و امروز به اسم نو آوری در دولت روحانی به اجرا گذاشته شد.

این طرح 70 سال پیش در دانشگاههای ساوتهمتون انگلیس، مکمستر کانادا، اسکندریه مصر، و نیوسوتویلز استرالیا، و دانشگاه منحله علوم تندرستی )قبل از انقلاب( در تهران، بود، به اجرا درآمد.

اکثریت پزشکان عمومی فارغ التحصیل دانشگاههای فوق الذکر به رشته های تخصصی به اصطلاح»غیرتهاجمی« مثل داخلی و روانپزشکی رفتند و کمتر دل و جرأت انتخاب و ورود به رشته های تخصصی تهاجمی )کلیه رشته های جراحی( را داشتند. علت این بود که معلومات فارغ التحصیالن آنها در علوم تشریحی اندک بود و آموزش عملی کافی در این زمینه ندیده بودند و لذا شهامت چاقو بدست گرفتن و انجام جراحی را نداشتند.

به جای پزشک حاذق و مجتهد، صرفا تکنیسین های پزشکی از دانشکدههای پزشکی ما فارغ التحصیل شوند. آن زمان خواهیم دید که اینگونه تکنیسینها مهارت های بالینی خود را نه در کلاسهای درس و سالنهای تشریح بلکه با افزایش نرخ مرگ و میر بیماران و افزایش نرخ بیماریزایی به دست خواهند آورد. بالطبع، از کمیت و کیفیت فعالیتهای پژوهشی و پایان نامه های پزشکی هم به شدت کاسته خواهد شد.

پزشکان در این طرح عملا تکنیک کار را یاد گرفتند و مطابق با همان تکنیک و الگو درمان می کنند اما نمی دانند علت بیماری چیست که بتوانند تشخیص بیماری بدهند و به درمان برسند مثل یک مکانیکی که تنها فرا گرفته درب چگونه ساخته می شود اما مطابق با هر چارچوبی قادر به ساخت درب نیست .

یک دانشجو پزشکی در سه سال اول علوم پایه دروسی مثل آناتومی، کالبد شناسی، جنین شناسی، بافت شناسی، فیزیولوژی و قارچ شناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی و سایر دروس را می گذارند  که از سال 97 با زدن سرو ته این دروس به بهانه ادغام، هم دانشجو و هم استاد را دچار بحران کردند و این مسئله در سالهای متمادی نشان داده است که دانشجویان پزشکی که علوم پایه را به طور کامل یاد نگیرد و مجبور شود از هر درس بخشی را یاد بگیرد، به جای اینکه یک مجتهده پزشکی بار آید یک تکنسین پزشکی تربیت می شود .

 

پزشکان سیکلی که هم پای پزشکان 7 ساله نسخه پیچیدند

سال 53 که یک دانشجوی پزشکی بودم یک کار تحقیقاتی قبل از انقلاب انجام گرفت به این صورت که 100 دانش آموز سیکلی ( افرادی که 9 کلاس درس خوانده بودند)سه ماه دروس پزشکی را فراگرفتند و یکسری کلیات آموزش دادند مثلا اگر کسی سرش درد گرفت این دارو براش بنویسید، برای دل درد این دارو ، پا درد این دارو  و غیره بدون اینکه سوابق قبلی از بیمار بپرسید و بدون اینکه واقف به آناتومی بدن بیمار باشند.

بعد از سه ماه با روپوش سفید در درمانگاه ها مستقر شدند و بیمار می آمد و نسخه می پیچیدند در نقطه مقابل همان بیمار میرفت پیش پزشک 7 ساله تحصیل کرده و نسخه می دادند .

دو تا نسخه ها به داروخانه برده می شد و در داروخانه یک استاد دانشجوی پزشکی با هم مقایسه می کرد بعد از یک ماه که 300 نفر به پزشک دانش اموزی و به پزشک عمومی مراجعه کرده بودند ، نسخه ها باهم مقایسه شد و بالای 90 درصد نسخه ها شبیه هم بود.

بعد از این ازمایش ، جامعه پزشکی به این رسیدند چرا آناتومی و فیزیولوژی و میکروب شناسی و غیره را به دانشجو  تعلیم بدیم و اذیتشان کنیم نه سه ماه نه 7 سال، بلکه یک دانشجویی پزشکی را بعد دیپلم سه سال درس می دهیم و سه سال هم در روستا کارکند .

40 دانشگاه همزمان در کل دنیا به صورت پایلوت این کار را کردند که یکی از این دانشگاه ها ، دانشگاه تندرستی بود.

بعد از مدت ها دیدند دانشجویان در حد پزشک عمومی می مانند و وارد رشته های جراحی نمی شوند چون اناتومی بدن را خوب فرا نگرفتند نمی دانند کجا را باید ببرند و بدوزند و بخاطر عدم شناخت به بدن بیمار دل و جرات برای تیغ به دست گرفتن ندارند.

طرح ادغام عمومی دروس علوم پایه پزشکی یکبار در سال 89 مطرح شد که در اصفهان اجازه ندادم اجرایی شود و در سال 97 علیرغم پافشاری زیادی که اساتید آناتومی بدن در کل کشور داشتند و جمعیت آنها به 495 نفر می رسد با دیکتاتوری کامل اجرایی کردند .

این طرح به صورت پایلوت در سال 90 در دو دانشگاه شهید بهشتی و شیراز به اجرا درامد.

ارایه دروس علوم تشریح به روش سیستماتیک ممکن است برای فراگیران رشته های پیراپزشکی مناسب باشد چرا که به آنها فقط اطلاعات عمومی باید تدریس شود، ولی به هیچ وجه برای رشته پزشکی و دندانپزشکی و رزیدنتها و دانشجویان ارشد و دکتری علوم تشریحی )آناتومی( که فهم و درک دقیق مفاهیم آناتومی را بعنوان زیربناییترین درس علوم پایه و بالینی رشته پزشکی نیاز دارند، به هیچ وجه مناسب نیست.

دیدگاه / پاسخ