حالت شب
  • Monday, 22 July 2024
اجرای قانون مشاغل سخت و افزایش حقوق و مزایا از مطالبات پرستاران است

اجرای قانون مشاغل سخت و افزایش حقوق و مزایا از مطالبات پرستاران است

مدیر پرستاری بیمارستان زهرای مرضیه(ع) اصفهان به مناسبت روز پرستار گفت : اگر سختی های کار پرستار را با حقوق و مزایایش بخواهیم قیاس کنیم، اصلا منصفانه و عادلانه نیست و چیزی که پرستاران را بر سر عهد خود نگه داشته تنها وجدان کاری و عشق به این شغل شریف و مقدس است.

سید مهدی حسینی، در گفتگو با خبرنگار باخبرباش تصریح کرد : در دوران کرونا بیمارستان ها با توجه به شرایطی که پیش آمده بود ، با کمبود پرستار روبرو بودند و نیرو پرستاری جذب میکردند و همکاران شرکتی و پیمانکاری هم به عنوان همراه بیمار کرونایی مشغول به خدمت بودند، اما متاسفانه مبالغی که به پرستاران پرداخت میشد از حقالزحمه ساعتی پرستاران داوطلب و پیمانکار که به عنوان همراهان بیمار بودند نیز بسیار کمتر بود .

وی، کار درمانی و پزشکی را یک کارگروهی و جمعی نامید که بدون همکاری افراد مختلف از جمله پرستاران، عملی نبوده و موفقیت کامل نخواهد داشت.

حسینی با تاکید  بر نقش مهم پرستاران ،افزود: تیم پرستاری با توجه به وظایفی که دارد، بیشترین تماس را با بیماران داشته و نقش محوری و فداکارانه در بخش درمان ایفا می کند.

مدیر پرستاری بیمارستان زهرای مرضیه در پایان، خاطرنشان کرد: اجرای قانون مشاغل سخت برای پرستاران و افزایش حقوق و تسهیلات پرستاران از مطالبات قانونی این قشر زحمتکش است که باید مورد توجه دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

دیدگاه / پاسخ