حالت شب
  • Thursday, 30 May 2024
رد صلاحیت شدگان به استانداری اصفهان مراجعه کنند

رد صلاحیت شدگان به استانداری اصفهان مراجعه کنند

رد صلاحیت شدگان ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستای استان اصفهان برای اعلام شکایت خود به استانداری مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش،  بر اساس ماده 2 قانون انتخابات، هر گونه شکایت کاندیداهایی که رد صلاحیت شدند به استانداری باید اعلام شود.

 با وجودی که یک هزار و 97 نفر از کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا رد صلاحیت گرفتند اما علل رد صلاحیت مطرح نشد.

متولیان از دادن هر گونه آمار و اطلاعات ریز در خصوص احراز صلاحیت کاندیداها خودداری کردند که چرایی آن مشخص نیست.

هرچند اعلام شد آمار تعدادی از بخش ها هنوز دسته بندی نشده است و علت تاخیر در آمار کلی و ریز جزئیات است.

امروز باید فرمانداری و استانداری اصفهان احراز صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا شهرستان و استان اصفهان را به رسانه ها اعلام می کردند با وجود که از ظهر هم گذشته است اما  همچنان فرمانداری اجازه انتشار آمار شهرستان را نداده است و استانداری نیز از دادن آمار استان خودداری می کنند.

 

 

دیدگاه / پاسخ