حالت شب
  • Thursday, 30 May 2024
اساس فیلم کوتاه، قصه‌گویی است

اساس فیلم کوتاه، قصه‌گویی است

یک نویسنده و کارگردان با بیان اینکه پرداختن به ژانرهای گوناگون فیلم‌سازی در فیلم کوتاه می‌تواند سبب رونق بیشتر بازار فیلم کوتاه شود، گفت: اساس فیلم کوتاه، قصه‌گویی است و وظیفه یک فیلم در درجه اول نیز روایت یک داستان درست است.

مهدی میرزاده اظهار کرد: در فیلم کوتاه به دلیل اینکه یک اثر بسیار هنرمندانه‌تری نسبت به فیلم بلند است، آزادی عمل بیشتری در پرداخت هنری وجود دارد. فیلم‌سازی که فیلم کوتاه می‌سازد، تلاش می‌کند حرفش را درست بزند تا اینکه بخواهد تحت تأثیر عوامل دیگر باشد.

این فیلم‌ساز با بیان اینکه به دلیل عدم وجود بیزینس در فیلم کوتاه خلوص بیشتری وجود دارد، بیان کرد: در اصفهان به این خاطر که تشکُل صنفی محکمی برای فیلم کوتاه وجود ندارد، افراد شناخت خوبی از یکدیگر ندارند و اکثر افراد توانمند در این حوزه نیز به تهران رفته‌اند. فیلم کوتاه در اصفهان رونق زیادی نداشته و تولید آن در اصفهان نسبت به تهران بسیار اندک است، ولی اگر یک صنف متمرکز در اصفهان  بود عوامل نیز یکدیگر را بیشتر شناخته و بیشتر گفت‌وگو می‌کردند و شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

او خاطرنشان کرد: در حمایت از فیلم کوتاه چند سازمان مشخص مانند سینمای جوان و حوزه هنری وجود دارند که حمایت‌هایشان نیز تعریف‌شده است و مسئولین نیز طبق سیاست‌های خود حمایت‌ها را پیش می‌برند؛ برای مثال اگر فیلمی با سیاست‌های ارائه شدۀ آن‌ها همسو باشد موردحمایت قرار می‌گیرد و این مسئله به این معنا است که محصول، حمایت می‌شود نه فیلم‌ساز. بنابراین اگر فیلم‌سازان فیلم کوتاه بخواهند یک اثرِ شخصیِ داستانگو را تولید کنند معمولاً به سراغ مسئولین نمی‌روند.

این نویسنده و کارگردان یاددآور شد: در اوایل انقلاب، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دلیل پیش رفتن بر محوریت قصه‌پردازی، خروجی‌های خوبی مانند آثار «عباس کیارستمی» داشت، ولی در حال حاضر آن کانون و آن رویکرد دیگر وجود ندارد و به این خاطر که بعضی از فیلم‌سازان مجبورند خود را با خواسته‌های حمایتی وفق دهند از قصه‌پردازی بی‌طرفانه و به‌تبع از مردم نیز فاصله می‌گیرند، چرا که قصه و  داستان یک کهن‌الگو است و در تاریخ بشر ریشه دارد و مردم از هزاران سال پیش قصه شنیده و می‌شنوند.

میرزاده تأکید کرد: اساس فیلم کوتاه قصه‌گویی است و وظیفه یک فیلم در درجه اول نیز روایت یک داستان درست است؛ به همین دلیل اگر یک فیلم کوتاه بخواهد به‌طور خالصانه مخاطب را جذب کند باید روی فیلم‌نامه و داستان‌پردازی تمرکز کرده و صادق باشد.

 

 

 

دیدگاه / پاسخ