حالت شب
  • Thursday, 30 May 2024
التزام به اسلام ممیز اصلی برای تایید صلاحیتها است /  رد صلاحیت اصلاح طلب ها

رد صلاحیت ها مبرا از خط سیاسی آنها است بلکه تنها تمکین به قانون اساسی و التزام به اسلام ممیزی ما بوده است.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان:

التزام به اسلام ممیز اصلی برای تایید صلاحیتها است / رد صلاحیت اصلاح طلب ها

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان در خصوص رد صلاحیت اصلاح طلب ها در این دوره از انتخابات شورای شهر و روستا گفت: تمکین به قانون اساسی و التزام به اسلام از ممیزیهای اصلی نامزدها ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا است.

حجت السلام محمدتقی نقدعلی در گفتگو با خبرنگار باخبرباش در پاسخ به این سوال که چگونه است اعضای شورای شهر اصفهان در 4 سال گذشته تایید شدند ودر این دوره رد صلاحیت شدند، آیا معیارهای سنجش کاندیداها تغییر کرده است یا اینکه شاهد تخلف آنها در طی 4 سال گذشته بودید، اظهار داشت: میتوانند اعضای شورای شهرفعلی اصفهان در دوران تصدی گری تخلف کرده باشند یا اینکه در دوره گذشته بعضی از ادله رسمی که مبنای رد صلاحیت آنها شده مخفی بوده و بعد آشکار شده است.

وی با اشاره به اینکه معیارهای سنجش صلاحیت ها در هر دوره ای یکسان بوده است، ادامه داد: رد صلاحیت ها مبرا از خط سیاسی آنها است بلکه تنها تمکین به قانون اساسی و التزام به اسلام ممیزی ما بوده است.

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان اصفهان در پاسخ به اینکه چگونه است که قبل از ورود به شورا یا مجلس از مبادی نظارتی قوی می گذرند اما در دوران فعالیت در شورا یا مجلس نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی گیرد که شاهد این دست تخلفات نباشیم، تصریح کرد: همه چیز بر اساس نظارت بیرونی رقم نمی خورد انسان های جدا و فارغ از نظارت درونی باید ناظر درونی هم داشتند باشند که شامل خدا ترسی و التزام به اسلام میشود.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی بر عملکرد شوراها نظارت دارد، ادامه داد: شوراها تشکیل شدند که شهرداران راانتخاب و بر عملکرد شهرداری ها نظارت داشته باشند که متاسفانه در سالیان اخیر نه تنها این اقدام صورت نگرفت بلکه شورای شهرداری ها شدند به جای اینکه شورای شهر باشند .

حجت السلام نقدعلی بیان داشت: اعضای شورای شهر باید معتقد به حلال و حرام باشند با هیچ شهرداری برای بقا معامله نمی کنند.

دیدگاه / پاسخ