حالت شب
  • 09 بهمن، 1401
باقری: ما مذاکرات هسته‌ای نداریم؛ مسئله اصلی لغو تحریم‌هاست

باقری: ما مذاکرات هسته‌ای نداریم؛ مسئله اصلی لغو تحریم‌هاست

دیدگاه / پاسخ