حالت شب
  • Tuesday, 23 July 2024
بی‌خطرسازی روزانه 12 تن زباله بیمارستانی در 8 شهر اصفهان

بی‌خطرسازی روزانه 12 تن زباله بیمارستانی در 8 شهر اصفهان

به طور میانگین روزانه 17 تن زباله عفونی و تیز و برنده در سطح بیمارستان ها و مراکز سرپایی اصفهان تولید میشود که از این میزان 12 تن تولید شده در بیمارستانها با دستگاه های بیخطرساز پسماند شامل اتوکلاو و هیدروکلاو بی‌خطر سازی و دفن می‌شود.

5 تن زباله عفونی و تیز و برنده مراکز سرپایی شامل مطب ها، کلینیک ها، ازمایشگاهها و ... به علت نبود سایت مرکزی به طور مستقیم به محل دفن پسماندهای پزشکی انتقال داده می‌شود که از مردادماه امسال بر اساس مصوبه کارگروه استانی پسماند، تمامی پسماندهای پزشکی برای دفع نهایی به سایت زباله‌سوزی شرکت رهپویان صالح انتقال داده شد.

باخبرباش/ بی خطرسازی زباله های عفونی و تیز و برنده همیشه یکی از دغدغه های اصلی بیمارستان ها و مراکز درمانی بوده است. در شهر های بزرگ و کلانشهرها زباله های گوناگونی تولید و هر کدام‌ باید به روش خاصی دفع گردند، مانند زباله های صنعتی، ساختمانی، بیمارستانی، عادی و …؛ در این میان امحاء زباله های بیمارستانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

احمد شماعی زواره، کارشناس بهداشت محیط و مدیریت پسماند بیمارستان‌های استان اصفهان در این ارتباط به خبرنگار وبدا اظهار داشت: حجم روزانه پسماندهای پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز سرپایی شهر اصفهان و شهرستانهای مبارکه، لنجان فلاورجان، خمینی شهر، نجف آباد و تیران و کرون که به محل دفن منتقل می‌شود به طور میانگین روزانه حدود 17 تن است که از این میزان 12 تن زباله بیمارستانی در مبداء تولید و بی‌خطرسازی می‌شود.

وی بیان داشت: روزانه 5 تن زباله از سطح مراکز سرپایی شامل مطب‌ ها، کلینیک ها، آزمایشگاهها و ... در 7 شهر بزرگ استان اصفهان تولید که بر اساس ضوابط اجرایی پسماندها، این مراکز یا بایستی از خدمات بی خطرسازی بیمارستانهای مجاور استفاده کرده و یا از سایتهای مرکزی و منطقه ای برای بی خطرسازی پسماندهای خود استفاده کنند.

کارشناس بهداشت محیط و مدیریت پسماند بیمارستان‌های استان اصفهان تصریح کرد: اکنون 58 بیمارستان در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد 30 بیمارستان در شهر اصفهان قرار دارد و تمام این بیمارستان‌ها مجهز به دستگاه بی خطرساز پسماند است.

وی گفت: بر اساس ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تنها موظف به تفکیک، جمع آوری، نگه داری و بی‌خطر‌سازی زباله های بیمارستانی است و پس از عادی سازی پسماندها، شهرداری ها موظف به حمل و نقل و دفع نهایی این پسماندها هستند. اما محیط زیست خروجی پسماندهای پزشکی از دستگاههای بی خطرساز را همچنان ویژه تلقی می نماید.

شماعی زواره افزود: این نگاه محیط زیست به زباله های بی خطر باعث شده که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن صرف هزینه های هنگفت برای فرایند بی خطرسازی، هزینه حمل و نقل و دفع نهایی را نیز متحمل شود.

کارشناس برنامه بهداشت محیط و مدیریت پسماند بیمارستان های استان اصفهان تصریح کرد: با تکمیل ظرفیت دفن پسماند در محل قبلی، طبق مصوبات کارگروه مدیریت پسماند استان مقرر شده، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شرکت ره پویان صالح که زیر نظر محیط زیست استان اصفهان فعالیت میکند، تفاهم نامه ای را منعقد که مرحله دفع نهایی پسماندهای پزشکی پس از بی خطرسازی را به روش زباله سوز انجام دهد که به ازای یک کیلوگرم پسماند، بایستی ۷ هزار تومان به شرکت رهپویان صالح پرداخت نماید که نسبت به هزینه های قبلی چندین برابر شده است.

گفتنی است، اتوکلاو از مهمترین دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی است که با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار، جهت استریل نمودن(سترون سازی) کاربرد دارد. سترون سازی به معنای استریل نمودن یا نابود کردن تمامی اشکال حیات(میکروبی) از طریق حرارت بخار آب تحت فشار و یا مواد غیر متحرک که شامل روش هایی همچون شیمیایی و غیر شیمیایی است می‌باشد.

شایان ذکراست بی خطر سازی زباله های عفونی از آن جهت حائز اهمیت است که رهاسازی و دفن این قبیل زباله ها، تهدید جدی برای سلامت مردم و جامعه محسوب می شود که اگر نخواهیم نسبت به آن حساس باشیم، در آینده ای نه چندان دور، عوارض ناگوار آن متوجه همگان خواهد بود.

در این بین، روشهای متفاوتی برای بی خطرسازی زباله های عفونی، مد نظر کارشناسان است که در استفاده از راهکارهای موجود در کشور، با دیدگاهها و اندیشه های مختلفی مواجه هستیم. برخی، "اتوکلاو" را می پسندند و آن را برای بی خطرسازی زباله های عفونی، کافی می دانند.

دیدگاه / پاسخ