حالت شب
  • Wednesday, 17 July 2024
تصویب انتقال ساختمان ریسباف از بانک ملی به میراث در سایه همدلی مسؤولان

تصویب انتقال ساختمان ریسباف از بانک ملی به میراث در سایه همدلی مسؤولان

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان با بیان اینکه انتقال ساختمان ریسباف از بانک ملی به وزارت میراث جهت ایجاد موزه بزرگ اصفهان در جلسه هیئت دولت تصویب شد، گفت: با این اتفاق، آرزوی چندین ساله فرهیختگان و هنردوستان اصفهان در سایه هم‌آهنگی و همدلی مسئولان استانی و شهری محقق شد.

به گزارش باخبرباش به نقل از ایمنا  سیدعلی معرک‌نژاد در صفحه اجتماعی خود در «ویراستی» نوشت:

"تحقق آرزوی چندین ساله فرهیختگان و هنردوستان اصفهان در سایه هم‌آهنگی و همدلی مسئولان استانی و شهری؛

انتقال ساختمان ریسباف از بانک ملی به وزارت میراث جهت ایجاد موزه بزرگ اصفهان در جلسه هیئت دولت تصویب شد.

اصفهان من، شهر زندگی یعنی همین."

انتقال ساختمان ریسباف از بانک ملی به وزارت میراث در جلسه هیئت دولت تصویب شد

دیدگاه / پاسخ