حالت شب
  • Thursday, 20 June 2024
جریان زاینده‌رود در کانال‌های کشاورزی شرق اصفهان

جریان زاینده‌رود در کانال‌های کشاورزی شرق اصفهان

 رئیس هیات‌مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به رسیدن جریان زاینده‌رود به کانال‌های کشاورزی شرق اصفهان، گفت: با توجه به اینکه کشت گلرنگ دیرتر از گندم به ثمر می‌رسد، بنابراین این محصول نیاز به یک نوبت دیگر آب دارد.

حسین وحیدا، رئیس هیات‌مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان، درباره آخرین وضعیت تحویل نوبت پنجم حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان، اظهار کرد: از بامداد پنجشنبه پنجم خردادماه، آخرین نوبت توزیع آب برای آبیاری اراضی کشاورزی شرق اصفهان برای پنجمین نوبت انجام شد.
وی با بیان اینکه 2 روز پیش آب به سد آبشار رسید، گفت: با جریان زاینده‌رود، ساعت ۶ صبح امروز هفتم خردادماه دریچه‌های آبیاری کشاورزی مناطق شرق اصفهان برای نوبت پنجم باز شد.
رئیس هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان افزود: با توجه به توافق صورت گرفته آب باید به مدت ۱۰ روز در دریچه‌های آبیاری کشاورزان در منطقه شرق اصفهان جریان داشته باشد.
وی ادامه داد: برای به نتیجه رسیدن کشت غله و طبق توافقات صورت گرفته، این آخرین دوره تحویل حق‌آبه کشاورزان است، اما با توجه به اینکه در برخی مناطق شرق اصفهان گلرنگ کشت شده، این محصول برای به ثمر رسیدن به یک نوبت دیگر آب نیاز دارد.
وحیدا یادآور شد: به‌طور طبیعی کشت گلرنگ دیرتر از گندم به ثمر می‌رسد، بنابراین نیاز به یک نوبت دیگر آب دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه روز گذشته کانال‌های کشاورزان مناطق شرق اصفهان آبگیری شد و صبح امروز دریچه‌های آبیاری باز شد، زاینده‌رود باید تا بامداد ۱۷ خردادماه جریان داشته باشد و با این آب کشت گندم به نتیجه می‌رسد، هرچند که محصول گندم در سال آب جاری مطلوب نیست.
رئیس هیات‌مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با بیان اینکه برداشت کشت جو در حال انجام است، افزود: از ۱۵ روز آینده نیز برداشت کشت گندم آغاز خواهد شد.
وی درباره وضعیت تحویل حق‌آبه کشاورزان شرق اصفهان برای سال آبی آینده، گفت: طبق توافق صورت گرفته قرار است ذخیره آب پشت سد زاینده‌رود ۲۰۰ میلیون مترمکعب باشد تا بتوان در آبان ماه برای کشت غله حقابه کشاورزان شرق اصفهان تحویل داده شود.
وحیدا با اشاره به آخرین وضعیت سد زاینده‌رود، گفت: در حال حاضر ذخیره سد زاینده‌رود حدود ۳۷۰ میلیون مترمکعب است.

دیدگاه / پاسخ