حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
حجم کار پرستاران در بحران کرونا 10 برابر شده است

حجم کار پرستاران در بحران کرونا 10 برابر شده است

 

یک پرستار گفت: حجم کار پرستاران در بحران کرونا 10 برابر شده و این در حالی که پرستاران با عشق به بیماران خدمات ارائه میدهند.

 باخبرباش/علیرضاعبدلی ایمان دردکشان اظهار داشت: پرستاران با تمام وجود اقداماتی که لازم هست برای درمان بیماران خود انجام میدهند و به عشق خدمت به بیماران جانفشانی میکنند.

وی افزود: عمده انتظار همراهان بیماران از پرستاران تحویل به موقع داروها و ارائه خدمات است.

یک پرستار گفت: از تمام شهروندان میخواهیم با شست شوی مرتب و ضدعفونی کردن دست های خود، فاصله یک ونیم تا 2 متری را با دیگران رعایت کنند و از ماسک در اماکن شلوغ استفاده کنند.

وی ادامه داد: لازمه افراد واکسینه شده دستور العمل های بهداشتی و فاصله های اجتماعی بین یک و نیم تا 2 متر را رعایت کنند.

دردکشان گفت: افراد واکسینه از مصرف غذاهای سرخ شده و مایعات بسیار سرد پس از حمام و قرار گرفتن در برابر کولر خودداری کنند.  

دیدگاه / پاسخ