حالت شب
  • Thursday, 18 July 2024
حقابه ای که محقق نشد

حقابه ای که محقق نشد

به گزارش باخبرباش به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان :  جعفری عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: به کشاورزان اعلام شد که مابقی حقابه آنان در زمان کشت گندم آزادسازی خواهد شد، از ۲۰ آبان ماه به مدت یک‌ماه، مدت زمانی است که کشاورزان می‌توانند گندم کشت کنند.

وی اضافه کرد: کشاورزان درخواست دارند، مابقی حقابه مصوب و قانونی خود را دریافت کنند تا کشت پاییزه انجام شود. در اعتراضات روز گذشته وعده داده شد که معاون استاندار و مدیرکل آب منطقه‌ای استان برای شنیدن مطالبات کشاورزان به محل اعتراض می‌آیند که تا کنون این اتفاق نیفتاده است و بنابراین کشاورزان به اعتراض خود ادامه می‌دهند.

جعفری ادامه داد: کشاورزان به دنبال حقابه ۱۸۰ میلیون متر مکعبی خود که از سال آبی گذشته هنوز محقق نشده، هستند. همچنین در سال آبی جاری که از ابتدای مهرماه شروع شده نیز، کشاورزان از آب زاینده‌رود حقابه دارند که لازم است تأمین شود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: زمانی که وعده اختصاص این میزان آب به کشاورزان داده شد. مسئولان بر اساس محاسبات جدول منابع و مصارف آن را تعیین کردند، اکنون لازم است مسئولان مربوطه به کشاورزان پاسخ دهند چرا نتوانستند آب سد زاینده‌رود را مدیریت کنند.

دیدگاه / پاسخ