حالت شب
  • Monday, 15 July 2024
سرقت، آثار هنری شهر را تهدید می‌کند

با تکرار سرقت‌ها و تخریب آثار هنری شهر، دستگاه ذی‌ربط باید بحث افزایش امنیت آن‌ها را که به‌ مراتب هزینه‌ای کمتر از جایگزینی و ترمیم دارد، مد نظر قرار بدهد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات:

سرقت، آثار هنری شهر را تهدید می‌کند

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات گفت: با  تکرار سرقت‌ها و تخریب آثار هنری شهر، دستگاه ذی‌ربط باید بحث افزایش امنیت آن‌ها را که به‌ مراتب هزینه‌ای کمتر از جایگزینی و ترمیم دارد، مد نظر قرار بدهد.

به گزارش خبرنگار باخبرباش, امیراحمد زندآور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: اتفاق ناخوشایند تخریب و سرقت، همواره آثار هنری شهر را تهدید می‌کند و این مسئله از جمله مواردی است که به‌راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت، سرقت بخش میانی تندیس ارزشمند تقدیس اثر استاد پرویز تناولی برای سومین بار، تخریب مجسمه مطالعه اثر محمد سلامت زاده، آسیب رساندن به سردیس های بوستان مشاهیر صفوی و بسیاری از آثار گرانقدر شهر اصفهان تنها بخشی از مواردی است که در ماه های گذشته اتفاق افتاده است.

وی افزود: شهروندان می بایست در جهت حفظ و نگهداری عناصر تشکیل‌دهنده شهر خود، مسئولیت‌پذیر باشند، اما باید این نکته مد نظر قرار گیرد که حفظ و صیانت از این آثار، جزو وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی است، این موضوع در کنار ایجاد نمونه‌های جدید هنری اهمیت بسزایی دارد؛ چون این آثار  عموما وارد حیطه هویت بصری شهر و خاطره جمعی شهروندان شده  و نگهداری از آن‌ها لازم است. چگونگی نصب یک اثر هنری در فضای شهر نیز به لحاظ فنی اهمیت دارد و برخورد کارشناسانه با این مسئله، تخریب و سرقت را به حداقل می‌رساند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و فناوری اطلاعات گفت: با  تکرار سرقت‌ها و تخریب آثار هنری شهر، دستگاه ذی‌ربط باید بحث افزایش امنیت آن‌ها را که به‌ مراتب هزینه‌ای کمتر از جایگزینی و ترمیم دارد، مد نظر قرار بدهد.

زندآور با اشاره به اینکه شهرداری‌ موظف‌ است  نسبت به نگهداری آثار هنری شهر اقدام کند تا همواره شهر با چهره ایده‌آل و مناسب، در چشم و دل شهروندان بنشیند، اظهار کرد: سیما و منظر شهری تأثیر مستقیمی بر اندیشه و احساس شهروندان دارد؛ شهر گویی موجودی زنده است که با عملکرد خویش می‌تواند ما را شاد یا ناشاد سازد، شور زندگی دهد یا افسرده‌مان سازد؛ با این وصف، پسندیده است اگر می‌خواهیم در جمیع جهات انسان بهتری باشیم، باید بکوشیم تا شهر بهتری داشته باشیم.

دیدگاه / پاسخ