حالت شب
  • 17 بهمن، 1401
سارا خورسندی: برگزاری کلاس های آموزشی در مساجد یک ضرورت است

سارا خورسندی: برگزاری کلاس های آموزشی در مساجد یک ضرورت است

معلم و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در گذشته مساجد مکانی برای کسب علم و دانش بوده است اما در طول زمان صرفا به محل ادای فرایض دینی و عبادتگاه مبدل شده است و لازم است همچون قبل از ظرفیت و فضای مساجد برای مکان های آموزشی استفاده شود.

به گزارش خبرنگار باخبرباش،سارا خورسندی از کمبودهای فرهنگی در اصفهان خبر داد و افزود: در ایام کورنا جریانات و همایش های فرهنگی متوقف شد و امکان حضور در همایش های فرهنگی نبود که لازم است در پساکرونا از پتانسیل مساجد برای اموزش برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته کلاس های فرهنگی مثل نقاشی و خطاطی در مساجد برگزار میشد که در طی این سالها ظرفیت مساجد مغفول واقع شده و فضای مساجد به جز ادای نمازی های یومیه بلا استفاده مانده است، ادامه داد:بدنبال شیوع کرونا گرایش به فضاهای  مجازی بیشتر شد و همین مسئله ما را از مساجد به عنوان پایگاه های فرهنگی غافل کرد.

بسیاری از مربیان هستند که حاضرند دانش خود را برای مردم به رایگان در اختیار بگذارند که میتوانند از فضای مساجد برای اموزش و توسعه مهارت و دانش مردم استفاده کرد.

دیدگاه / پاسخ