حالت شب
  • Monday, 22 July 2024
جامعه سارق ساز  و دزدان امنیت در اجتماع

همانطور که بگیر وببندهای امربه معروف و نهی از منکر نتوانست حجاب را اجباری کند و زندانی کردن ها هم توبیخی برای مجرمین نشد.

بیش از 50 درصد دزدی هایی که امسال انجام شده از سوی افرادی بودند که برای بار اول دزدی کردند و سابقه سرقت نداشتند .

جامعه سارق ساز و دزدان امنیت در اجتماع

 همواره سلامت و امنیت دو امتیاز ویژه ایران محسوب می شد و هر آن گونه مشکلی پیش می آمد دلخوش به امنیت بودیم اما بدنبال شیوع کرونا و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و رها کردن جامعه از سوی مسئولان متولی و بی هنری آنها در اداره کردن جامعه به لحظه بحران، باعث شده که شاهد یک جامعه سارق ساز ودزدانی باشیم که امنیت جامعه را هدف قرار داده اند.

به گزارش خبرنگار باخبرباش، عاطفه قلع ریز، وقتی سخن از نا امنی میشود تمام ذهن ها به سوی مجریان و تامین کنندگان امنیت می رود که نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است اما بر همگان روشن است که هیچگاه با بگیر و ببند نه شاهد فرهنگ سازی شدیم نه از تعداد مجرمین کم شد.

همانطور که بگیر وببندهای امربه معروف و نهی از منکر نتوانست حجاب را اجباری کند و زندانی کردن ها  هم توبیخی برای مجرمین نشد.

اما به واقع چرا؟ آیا جرم های تعیین شده آنقدر سنگین نیست یا برخورد ها جدی نیست که مجرم، جرم را باز آفرینی می کند؟

از زمانی که برابر جرم ها، جریمه پولی دریافت می شود باعث شده که آنکه توان پولی دارد، جریمه را پرداخت و جرم به کرات تکرار شود.از زمانی که وکلا خریدنی شدند، بازرسین دستگاه های مختلف حق السکوت گرفتند یا تهدید قفلی بر لبان آنها زد.از زمانی که بروکراسی های طویل باعث شد بسیاری از عدالت خواهی و حق طلبی ها به حاشیه برود و حق به حقدار نرسد.


 بیشتر بخوانید؛ 

سرقت بیشترین جرایم در اصفهان را شامل می شود

از دیگر علل تقویت جرم در ایران،وضعیت نابسامان معیشت مردم است، عدم حمایت دولت از مردم، عدم پرداخت حقوق مکفی به کارگران، عدم فراهم کردن زمینه اشتغال برای مردم ، بی تفاوتی مسئولان به وضعیت معیشتی مردم ، به اشتغالزایی، به بالا رفتن خط فقر و تنها تکیه بر شعارها باعث شده مردم خود به فکر بیفتند گاه با گدایی کردن، گاه با دزدی، گاه با حفظ آبرو و گرسنه خوابیدن و بالا رفتن سو تغذیه و انواع بیماریها، گاه با خودکشی، گاه با گران کردن محصولات ،گاه با حق کشی از کارگران و پرسنل خود ، تورم اقتصادی را هر یک برای خود حل می کنند در واقع هر کس به تناسب زور خود ، تورم اقتصادی را برای خود رفع کرده است.

در چنین جامعه ای که مسئولان به جای فرهنگ سازی، حمایت، برقراری عدالت، ادای حقوق و فراهم کردن زمینه تسهیلات و رفاه و کنترل تورم اقتصادی و ایجاد شغل و  برخورد جدی با خاطیان و رعایت اصول و قوانین و از همه مهمتر اصلاح قوانین و اجرای قوانینی که عامل اساسی امنیت و سلامتی است، خود عامل تورم اقتصادی شدند و به جای حل بحران، گذران روزگار را مبنی قرار داده اند و به جای انجام وظیفه ، به خاطر وجود ادارات موازی ، پاس کاری می کنند، همه و همه باعث شده که شاهد جامعه سارق ساز و دزدان امنیت در اجتماع باشیم.

گفتنی است مطابق با آمار مطرح شده بیش از 50 درصد دزدی هایی که امسال انجام شده از سوی افرادی بوده که برای بار اول دزد کردند وسابقه سرقت نداشتند.

از سوی دیگر شرایط کرونا باعث شده است که مجرمین که با جرم های خرد زندانی ده بودند با وثیقه آزاد شوند و همین عوامل خود موثر در رشد جرم بوده است.

 

دیدگاه / پاسخ