حالت شب
  • Thursday, 30 May 2024
غیرحضوری بودن تمامی فرایندهای شرکت توزیع برق استان اصفهان

غیرحضوری بودن تمامی فرایندهای شرکت توزیع برق استان اصفهان

معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان خبر داد:غیرحضوری بودن تمامی فرایندهای شرکت توزیع برق استان اصفهان

معاونت خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: در حال حاضر تمام فرایندهای شرکت توزیع برق استان اصفهان به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

  به گزارش باخبرباش به نقل از دنیای اسرار: جعفر بحرینی درباره توسعه خدمات غیرحضوری شرکت توزیع برق استان اصفهان اظهار کرد: خدمات غیرحضوری این شرکت از طریق مرکز سمیع به شماره ۳۷۱۲۱ است که این سامانه روزانه پنج هزار تماس تلفنی ثبت می‌کند که ۶۰ درصد این تماس ها مشاوره بوده و منجر به ثبت درخواست نمی‌شود.

 وی با  اشاره به مشترکین خانگی که امسال الگوی مصرف را رعایت و از میزان مصرف مشابه سال گذشته کمتر مصرف کردند، گفت: مبلغ کل تشویقی که تاکنون بابت رعایت الگوی مصرف به مشترکین خود پرداخت کرده‌ایم، ۳۰۰ میلیارد ریال است.

 این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت توزیع برق استان اصفهان چهارمین شرکت کشور از نظر فروش انرژی است، اظهار کرد: سال گذشته ۱۱ میلیارد کیلووات ساعت فروش انرژی داشتیم، البته طی پنج ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته تنها دو درصد فروش انرژی داشتیم که نشان از موفقیت طرح‌های مدیریت بار استان بوده است.

 معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به اینکه ساختار تعرفه‌ها در بخش خانگی پله‌ای است، افزود: الگوی مصرف برق در شهرهای مختلف متفاوت است، اما ۷۸ درصد مشترکین ما زیر الگوی مصرف هستند.

دیدگاه / پاسخ